AMSTERDAM – In de begroting 2020 van de gemeente Amsterdam wordt 1 miljard euro (996,2 miljoen euro om precies te zijn) uitgetrokken voor Werk, Inkomen en Participatie. Waar gaat dat geld naartoe?

De totale begroting van de gemeente Amsterdam bedraagt 6.300 miljoen euro. Daarvan gaat 996 miljoen euro naar Werk, Inkomen en Participatie, oftewel ongeveer 15 procent. Een fors deel van die 996 miljoen euro gaat naar bijstandsuitkeringen (675 miljoen), maar er wordt ook flink wat geld gestoken in armoedebestrijding en aan het werk helpen van bijstanders. De kosten van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) bedraagt bijna 50 miljoen euro voor ‘het verstrekken en beheren van bijstandsuitkeringen, het ondersteunen van ondernemers, inzet voor bijzondere doelgroepen, handhaving en ondersteunende functies’. Daar komt nog eens 20 miljoen euro bij voor ‘de kosten voor ondersteunende applicaties en kosten voor bezwaar en beroep’.

Daling aantal bijstandsgerechtigden

De gemeente wil meer mensen aan werk helpen. Daarbij moet het aantal mensen in de bijstand dalen van 40.000 nu naar 30.000 over vier jaar. Dat kost in 2020 zeven miljoen euro. Dit geld gaat naar de ‘succesvolle Amsterdamse aanpak, die bestaat uit intensieve begeleiding, een lage caseload bij klantmanagers en de inzet van jobhunters’, aldus de gemeente. De doelstelling voor eind 2020 is nog 36.500 mensen in de bijstand. De gemeente gaat daarbij ‘met alle bijstandsgerechtigden in gesprek’ en wordt ook iets strenger aan de poort. ‘We gaan bij de aanvraag meer gegevens na om het recht op een uitkering te verifiëren.’ Met deze aanpak hoopt de gemeente in de pas te lopen bij de landelijke en dalende trend van het aantal bijstandsgerechtigden.

200 euro bijverdienen

Naast het terugdringen van het aantal bijstanders zet de gemeente in op bijverdienen in de bijstand tot maximaal 200 euro per maand. ‘We gaan door met het experiment met regelluwe bijstand, waarbij mensen meer kunnen bijverdienen. We hopen dat dit experiment eraan bijdraagt dat meer bijstandsgerechtigden (in deeltijd) gaan werken’, aldus het stadsbestuur. Er is veel belangstelling voor dit experiment: er doen ongeveer 5.000 personen mee, die zo’n premie van maximaal 200 euro per maand willen verdienen. ‘De kosten van de premies voor bijstandsgerechtigden die deeltijd werken binnen het experiment regelluwe bijstand bedragen in 2020 3,7 miljoen euro.’

Werkbrigade

De Werkbrigade krijgt een ‘structureel’ karakter vanaf 2020. Er wordt maximaal ingezet op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Kosten: 11 miljoen euro per jaar. De Amsterdamse Werkbrigade gaat werk bieden aan 500 werkloze Amsterdammers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bij de Werkbrigade hadden begin dit jaar 392 werkbrigadisten een dienstverband. Zij waren vooral actief in het groenonderhoud, het schoonhouden van de straat en verkeerstoezicht.

Armoede en schuldhulp

Ondanks het economische herstel hebben 140.000 Amsterdammers – ruim 88.000 huishoudens – een inkomen onder de 120% van het wettelijk sociaal minimum. Ook groeien 27.000 Amsterdamse kinderen op in een gezin met een laag inkomen en een op vier Amsterdammers heeft schulden, aldus de gemeente. Daarom wil de gemeente arme Amsterdammers met schulden helpen naar een betere toekomst. ‘We richten ons op mensen met een uitkering en op mensen die ondanks hard werken een laag inkomen hebben.’ Amsterdam kent een stuk of dertig armoederegelingen, maar of iedereen goed wordt bereikt is maar de vraag. Mede daarom wordt gestart met een pilot Inkomensondersteuning op maat voor minima. ‘Daarmee toetsen we in hoeverre ons aanbod van inkomensondersteunende voorzieningen aansluit op wat Amsterdammers met een laag inkomen nodig hebben om hun perspectief te kunnen verbeteren.’ De armoederegelingen kosten bijna 80 miljoen euro. Daarnaast wordt nog eens ruim 34 miljoen euro uitgegeven aan schuldhulpproblematiek. ’De schuldenproblematiek in de stad blijft onverminderd groot’, schrijft het college. ‘Ons uitgangspunt is te zorgen voor een stabiel en toereikend minimuminkomen: de basis op orde.’

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in