Het Huurders Netwerk Amsterdam behartigt de belangen van alle Amsterdamse huurders. Maar huurders uit de vrije sector organiseren zich nog nauwelijks terwijl dat hard nodig is, vertelt voorzitter Edith de Jong.

Iedere huurder zou onbezorgd moeten kunnen huren”, vindt de voorzitter van het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) Edith de Jong. “Je zou niet bang moeten zijn dat je verhuurder je huis gaat verkopen of dat je contract niet verlengd wordt.” Het HNA is er zeker niet alleen voor mensen in corporatiewoningen. “Een steeds groter aantal mensen in de stad, nu al dertig procent, huurt bij particuliere verhuurders. Het is belangrijk dat zij zich ook organiseren. Want alleen samen kun je een vuist maken.” Toch zijn op dit moment maar enkele van de bewonersorganisaties die zich bij het HNA hebben aangesloten uit particuliere complexen. Het overgrote deel komt uit sociale huurwoningen van de corporaties.

Het HNA is ontstaan omdat de verschillende huurdersorganisaties behoefte hadden aan een echte belangenbehartiger. Het HNA is recent een vereniging geworden. “Zo kunnen huurders zonder een bewonersvereniging ook lid worden en hun stem laten horen.”

De Jong merkt dat juist huurders van commerciële verhuurders dat vaak niet durven omdat ze bang zijn dat dan hun contract niet verlengd wordt. “Laatst vertelde een huurder dat hij moest verhuizen vanwege ernstige burenoverlast. Hij kreeg een andere woning maar die was veel duurder. Hij durfde daar niet tegen te protesteren omdat hij bang was dat het anders helemaal niet door zou gaan. Terwijl de verhuurder natuurlijk had moeten ingrijpen bij die overlast.”

Het HNA verzamelt ervaringen van huurders en gaat daarmee naar de gemeente. Ook houden ze in de gaten hoe nieuwe wetten en regelingen in de praktijk uitpakken. Daarvoor organiseren ze overlegtafels waar huurders met elkaar nadenken over bijvoorbeeld de woonruimteverdeling in de stad. Zo’n tafel bereidt dan een reactie voor op het beleid van de gemeente. Ook organiseren ze trainingen voor bewonerscommissies zodat die beter hun werk kunnen doen.

Het HNA bemiddelt niet in individuele gevallen. “We verwijzen in die gevallen door naar !Woon.”
Het HNA geeft wel informatie over bijvoorbeeld het weigeren van de huurverhoging. “Wij verzetten ons tegen het automatisme van een jaarlijkse huurverhoging. We willen inzage in hoe die onderbouwd is en of dat wel automatisch zou moeten. Waarom zouden verhuurders bij woningen waarbij sprake is van enkel glas of schimmel een jaarlijkse huurverhoging mogen vragen?”

Het HNA spreekt zich keer op keer uit tegen het slopen en verkopen van sociale huurwoningen. “Daar zijn we mordicus tegen. Het aantal sociale huurwoningen moet juist fors omhoog. Nu steeds meer particuliere verhuurders van hun sociale huurwoningen af willen, omdat ze er niet meer aan verdienen, moet de gemeente deze woningen opkopen. Zo kunnen we de sociale huurwoningvoorraad vergroten.”

Ook verzetten ze zich tegen de toenemende leegstand. “De Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone liet honderden huizen leegstaan omdat het goedkoper voor ze was om zo alles in een keer te renoveren. Dat moet niet kunnen in deze tijd van woningnood.”

De Jong heeft twee tips voor huurders. “Ga in de bewonerscommissie en laat je stem horen. Samen kun je een vuist maken. Of sluit je aan bij het HNA als er in jouw wooncomplex geen bewonerscommissie is.”
En twee: “Bezuinig niet op je inboedelverzekering. In die flat waar onlangs brand was, waren meerdere huurders niet verzekerd. Die hebben nu een groot probleem.”

huurdersnetwerkamsterdam.nl

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in