Over ons

Over ons

MUG Magazine is hét gratis maandblad voor minima en voor een ieder die zich maatschappelijk betrokken voelt. Doel van MUG is mensen informeren over zaken als sociale zekerheid, werk, schuldhulp, participatie en overig voor zover belangwekkend voor de doelgroep. MUG wil een bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen, die om wat voor reden dan ook – tijdelijk of blijvend – financieel nauwelijks uitkomen. We doen dat door het geven van positief nieuws, reportages, interviews en achtergrondartikelen over initiatieven ‘van, voor en door’ gewone burgers, al dan niet door de overheid ondersteund. Daarnaast volgt MUG kritisch en onafhankelijk, volgens journalistieke normen, beleid en uitvoering van sociale wetgeving en overige relevant ontwikkelingen. Waar mogelijk doen we aan onderzoeksjournalistiek om erachter te komen hoe systemen werken en met welke consequenties voor mensen die van die systemen afhankelijk zijn. En we besteden aandacht aan cultuur, met een focus op Amsterdam en vanzelfsprekend op aanbod dat voor minima bereikbaar is.

Colofon

Hoofdredacteur/directeur Joop Lahaise
Redactiecoördinator/-chef Marcel Schor
Distributeur/fotograaf Fred van der Zee
Medewerkers (freelance en vrijwillig): Jos Verdonk, Toine Graus, Arjan van Oorsouw, Trudy Admiraal, Steven van der Jagt, Arnoud van Soest, Teresa van Twuijver, Andreas Verwaal, Puck Kerkhoven, Marchien Kuijken, Daniëlle Robben, Joep Bertrams, Peter de Vries (Pejo), Gabriël Kousbroek, George Maas, Erik Veld, Sandra Hoogenboom, Sodis Vita, Jacques Peeters, Josje Kerkhoven, Christine Westerveld, Jantine Jimmink & Rob van der Doe
Contact met de redactie:
Postbus 6259
1005EG  Amsterdam
020-6077600
of ga naar het contactformulier

Ons privacybeleid vindt u hier

Cijfers

MUG Magazine verschijnt twaalf keer per jaar en heeft een gedrukte oplage van 32.000. Daarmee bereiken we volgens onderzoek van Bureau Markteffect (2014) maandelijks 40.000 lezers, plus op jaarbasis 100.000 incidentele lezers. Ruim driekwart van de Amsterdammers kent het blad en heeft het weleens gelezen. Het blad wordt via zo’n 300 plekken in groot-Amsterdam verspreid. Vaste lezers kunnen ook een abonnement nemen, om er zeker van te zijn dat ze geen nummer missen.

MUG is een uitgave van stichting BBU (Anbi-status) en draait op advertentie-inkomsten en opdrachten voor derden, zoals de stichting Van Schulden naar Kansen en de gemeente Amsterdam. Een tot nu toe zeer bescheiden deel van de inkomsten komt uit (post)abonnementen. Stichting BBU heeft geen winstoogmerk. de stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 33206833, onder de handelsnamen Stichting BBU, uitgeverij ‘MUG’, gevestigd Tweede Leeghwaterstraat 5-B, 1018RA te Amsterdam.

Eind 2017 werkten drie personen in volledige dienst of deeltijdverband bij stichting BBU: één meewerkend hoofdredacteur/directeur, één dito redactiechef (samen 1,5 FTE) en één distributeur/fotograaf op basis van WIW-detachering. Overige MUG-medewerkers zijn freelance journalisten, fotografen, tekenaars en vormgevers plus vrijwilligers en incidentele stagiaires.

Geschiedenis

MUG betekent van oorsprong Maandblad voor UitkeringsGerechtigden. Het blad is in 1984 door op dat moment werkloze dagbladjournalisten, onder aanvoering van Frans Hoynck van Papendrecht, in Den Haag opgericht, als alternatief voor mensen die zich geen betaalde krant konden permitteren. De gemeente Den Haag, het toenmalige GAK en Gewestelijk Arbeidsbureau zagen in MUG een manier om werkzoekenden op ideeën te brengen voor werk of andere vormen van maatschappelijke participatie. De makers beoogden nu eens niet ‘over’ uitkeringsgerechtigden te schrijven maar vanuit hun belevingswereld: ‘van, voor en door’, maar wel volgens de geldende journalistieke codes. Na de Haagse volgde al snel ook een Rotterdamse editie, die stand zou houden tot 1990. MUG Den Haag hield al in 1988 op te bestaan.

MUG Amsterdam verscheen voor het eerst in oktober 1988, naar voorbeeld van Den Haag en Rotterdam. Verschil met die steden is dat het initiatief voor de Amsterdamse MUG uit het toenmalige actiewezen kwam, met name de kraakbeweging. MUG Amsterdam gold dan ook als behoorlijk activistisch en uitgesproken links. Het blad ontving subsidie van de gemeente Amsterdam en draaide vanaf de jaren negentig grotendeels op bij MUG gedetacheerde werkloze hbo’ers en academici, via regelingen als I/D en WIW. Eind 2006 werd de subsidie gestaakt en vervangen door een inkooprelatie met de gemeente Amsterdam. Zes later kwam ook goeddeels een einde aan het gesubsidieerde werk.

MUG Magazine, zoals het blad inmiddels heette, professionaliseerde vanaf 2007 onder leiding van journalist Joop Lahaise, die voor dat doel als directeur/hoofdredacteur was aangetrokken. Veranderingen bestonden onder meer uit: een nieuw formaat (magazine i.p.v. weekendformaat), naamswijziging (MUG Magazine i.p.v. Maandblad voor Uitkeringsgerechtigden respectievelijk MUG, maandblad voor minima), een nieuw logo (de huidige gestileerde rode olifant, ontworpen door Jelske Boonstra), een heldere indeling in rubrieken en secties, een nieuwe website (meer gericht op nieuws) en geleidelijk aan een cultuurverandering op de redactie – van minder activistisch en vrijblijvend naar meer georiënteerd op de doelgroep en een strakkere naleving van de journalistieke codes.

Stichting BBU

De Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden (BBU), opgericht op 4 januari 1988 stelt zich ten doel:
1. Uitkeringsgerechtigden van alle categorieën te steunen in hun streven de eigen maatschappelijke positie – opgevat in de ruimste zin des woords – te verbeteren;
2. hiertoe relevante informatie te verzamelen en te verspreiden en gerichte voor- en toelichting te geven ten aanzien van de mogelijkheden daartoe;
3. mensen zonder werk de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen met destreffende werkzaamheden en vaardigheden.
De bedrijfsomschrijving is: het uitgeven van het (gratis) maandblad ‘MUG’, waarvan de advertentieverkoop de belangrijkste, bedrijfsmatige aktiviteit is.

Bestuurders op 1 januari 2018: Dr. Hansje Kalt (voorzitter), Pam de Soete (secretaris), Rob Sandelowsky (penningmeester), Drs. Mark van Dongen en Mr. Ivo Rigter

Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

Resultaten

Stichting BBU/MUG Magazine sloot 2017 af met een resultaat van -€15.781,- (negatief) op een omzet van €280.820,-. In 2016 bedroeg de omzet nog €309.738,- met een (negatief) resultaat van -€16.231,-. Het stichtingsvermogen bedroeg op 31-12-2017 €9.851,-.

Kosten MUG Magazine: Stichting BBU gaf in 2017 €102.750,- uit aan personeelskosten, inclusief inleenvergoeding WIW voor één medewerker. De kosten (drukwerk, distributie etc.) voor het blad bedroegen €159.642,- (inclusief freelance vergoedingen en vrijwilligersvergoedingen). Aan huisvesting was stichting BBU in 2017 €26.114,- kwijt.