Bijstand Amsterdam: 35.461 uitkeringen

0
1315

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) maakte eerder dit jaar bekend dat hij het aantal mensen in de bijstand verder wil laten dalen tot 30.000 in 2026. Kosten van dat plan: 20 miljoen euro. In dat plan gaat het vooral over het makkelijker maken voor mensen in de bijstand om aan het werk te gaan: met een uitstroompremie, met een stopknop, extra hulp voor parttimers, om- en bijscholing en een premie voor werkgevers. Ook deed Groot Wassink een beroep op de Rijksoverheid om de Participatiewet ‘fundamenteel te hervormen’. ‘Voor een structurele verbetering van de inkomens- en bestaanszekerheid is aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk.’

Bijstand stabiliseert

Het aantal mensen in de bijstand in Amsterdam stabiliseert. Volgens een voortgangsrapportage van de Sociale Dienst (WPI) over het eerste kwartaal van dit jaar waren er eind maart nog 35.461 uitkeringen, een daling van 0,1 procent. De lichte daling wordt verklaard door een lagere instroom. In 2021 werd nog een piek bereikt van 41.000 mensen in de bijstand.

Instroom

Iets meer dan een kwart van de instroom in de bijstand in het eerste kwartaal van dit jaar kwam door ‘verlies van werk’, aldus WPI. Tien procent kwam via de WW naar de bijstand. Dat is samen ongeveer 35 procent. Volgens WPI hebben deze Amsterdammers een grotere kans om weer uit te stromen naar werk. Niet duidelijk is waar de overige 65 procent vandaan komt. Van de uitstroom is iets meer dan de helft bemiddeld naar (betaald) werk. Vijftien procent van de uitkeringen is beëindigd met reden ‘handhaven’, bijvoorbeeld door het vaststellen van geen recht of fraude.

Parttime werken in bijstand

Iets meer dan zeven procent van de bijstandsgerechtigden had een parttime-baan. Van alle bijstandsgerechtigden die tot nu toe in 2023 uitstroomden naar werk had 18,6% al parttime werk, in dezelfde periode vorig jaar was dat 13,8%. Het stijgend aantal uitstromers via parttime werk is het effect van het project Intensivering Uitstroom, aldus WPI.

Meer kinderen in armoederegeling

De verhoging van de inkomensnorm voor de minimavoorzieningen voor Amsterdamse kinderen naar 150% gaat in met ingang van schooljaar 2023-2024 voor de duur van twee schooljaren. Op basis van cijfers van Onderzoek en Statistiek (O&S) is de inschatting dat het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor de kindregelingen met 5.800 kinderen toeneemt (in 4.500 huishoudens), wanneer de inkomensgrens voor deze regelingen wordt verhoogd van 130% naar 150%.

 

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in