Veel statushouders uit bijstand aan het werk

Meer statushouders dan gepland vonden werk

0
1045

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam is tevreden over de eigen aanpak van statushouders. In 2019 zijn veel meer statushouders dan gepland vanuit de bijstand naar werk uitgestroomd.

In het Jaarverslag Amsterdamse aanpak statushouders en inburgering 2019 staat een reeks opmerkelijke zaken. Twee springen er met stip uit: de veel grotere uitstroom naar werk van statushouders dan gepland én de vaststelling dat de Amsterdamse aanpak een hoog ‘maatschappelijk rendement’ heeft.

Voor wie het niet weet: vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, krijgen opvang en worden geregistreerd. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor in ieder geval vijf jaar. Zij hebben dan een status en heten statushouders. Statushouders hebben recht op bijstand.

Hoge uitstroom uit bijstand

Op 31 december 2019 richtte de Amsterdamse aanpak statushouders zich op 4.301 statushouders. Dit ging om statushouders die vanaf 1 januari 2013 naar Amsterdam kwamen. Voor 2019 had de gemeente drie doelen. Ten eerste moesten er 600 statushouders uitstromen uit de bijstand. Dat waren er in praktijk 1.032. Ten tweede moesten 600 van hen begeleiding krijgen naar parttime werk, dat waren er uiteindelijk 774.

Het laatste doel was dat de helft van de statushouders na drie jaar niet meer in de bijstand zou zitten. In praktijk waren het iets meer mensen dan die 50 procent. Kortom, allemaal goed nieuws. Of de doelstellingen waren te voorzichtig, dat kan natuurlijk ook. Minder goed nieuws is dat bijna 30 procent van de statushouders al sinds 2013 in de bijstand zit.

Hoog maatschappelijk rendement

In het jaarverslag staat ook dat de Amsterdamse aanpak van statushouders een groot maatschappelijk rendement heeft: ‘Alle kosten en baten opgeteld en omgerekend naar waarde van nu, geeft een maatschappelijke kosten- en batenverhouding van 2,7. Dat wil zeggen dat elke geïnvesteerde euro de maatschappij zo’n 2,70 euro oplevert.’ Ook de kosten voor de gemeente zijn goed besteed, stelt het jaarverslag: ‘De kosten- en baten verhouding voor de gemeente is ongeveer 1,9. Dat wat de gemeente heeft geïnvesteerd, wordt bijna twee keer terugverdiend.’

Amsterdamse aanpak

Sinds 2016 behandelt de gemeente Amsterdam statushouders op een speciale manier. Een belangrijke succesfactor is de combinatie van intensieve aandacht van de klantmanager en de gekoppelde jobhunters (en intercedenten) die werken in teams, aldus het jaarverslag. ‘De ondersteuning is hierdoor meer individueel, beter op maat en daarmee effectiever dan voorheen.’

De raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs bespreekt het Jaarverslag Amsterdamse aanpak statushouders en inburgering 2019 op woensdag 6 mei in de raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in