Grootste aantallen bijstand in Nieuw-West en West

AMSTERDAM Meer dan 40.000 Amsterdamse gezinnen maken gebruik van de bijstand, maar per stadsdeel verschilt het aantal.

0
955

De bijstand is niet gelijk verdeeld in de stad: het grootste aantal huishoudens woont in Nieuw-West (7.427), maar in Zuidoost is het aandeel het grootst (9.2 procent van het aantal huishoudens).

Deze en andere cijfers staan vermeld in de ‘factsheet Impact coronacrisis op inkomenssituatie inwoners stadsdelen’. In dit overzicht wordt per stadsdeel en zelfs per wijk aangegeven wat de gevolgen zijn van de corona-crisis voor Amsterdammers die in de bijstand zitten, of gebruik maken van de Tozo-regeling, de schuldhulpverlening en de Voedselbank.

Bijstand

Op 1 maart 2021 maakten 40.779 Amsterdamse huishoudens gebruik van de bijstand, oftewel 6.3 procent van alle Amsterdamse huishoudens. Maar de verdeling over de stad is niet gelijk. In absolute aantallen staat Nieuw-West aan kop (met 7.427 huishoudens, 6.5 procent), gevolgd door West (7.051 huishoudens, 6.1 procent). Als laagste op de lijst staat Centrum met 2.801 uitkeringen, met 3.9 procent. In Zuidoost zijn 5.966 huishoudens afhankelijk van de bijstand en dat betreft 9.2 procent van de bevolking aldaar. Voor Noord zijn de cijfers 5.408 met een percentage van 8.0.

Tozo-regeling

De verdeling over de stadsdelen van personen (zzp-ers) met een Tozo-regeling wijkt sterk af van die van de verdeling van de bijstand. Weliswaar staan ook bij de Tozo-regeling Nieuw-West en West aan kop met resp. 4.726 en 3.934 uitkeringen, maar Zuidoost kent maar 1.547 Tozo-uitkeringen en Centrum juist relatief veel (3.393). Vooral de Jordaan kent veel zzp-ers met een Tozo-uitkering: 823, net als het Oostelijk Havengebied en de Pijp. Voor heel Amsterdam zijn er 22.682 zzp-ers in de Tozo-regeling.

Schuldhulpverlening

De maandelijkse instroom van inwoners in de schuldhulpverlening laat sinds het begin van de corona-crisis geen duidelijke stijging zien, zo blijkt uit het overzicht. ‘De ervaring leert dat het een paar jaar duurt voordat mensen bij wie betalingsachterstanden ontstaan, zich melden bij de schuldhulpverlening.’ Sinds de corona-crisis is de instroom het hoogst in de stadsdelen Nieuw-West (1.115) en West (1.059). Inwoners uit Centrum (335) zijn sinds maart 2020 het minst vaak ingestroomd in de schuldhulpverlening.

Voedselbank

Ook de Voedselbank merkt de gevolgen van de corona-crisis. Inmiddels staat de teller op 1.977 huishoudens, een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van een jaar geleden. De grootste stijging was te zien in Oost met bijna 100 procent, gevolgd door Zuidoost met 72 procent. Naast de ‘officiële’ Voedselbank zijn er sinds de corona-crisis in de stad een hele reeks informele voedselverstrekkingen georganiseerd (meer dan 70), met opgeteld naar schatting 24.000 klanten. Vooral ongedocumenteerden maken gebruik van deze informele voedselbanken.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in