@ Erik Veld

Circa honderd Mokummers zijn op 17 maart verkiesbaar voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Onderstaande zes kandidaten (ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP) presenteren zich en vertellen aan de hand van vijf vragen wat ze voor mensen met een laag inkomen in petto hebben.

 

 

Vera Bergkamp

 

 

1. Wat gaat u doen voor de minima / lage inkomens?

“We zien dat de welvaartsverschillen in Nederland toenemen. Bijna een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. We willen het aantal mensen in armoede de komende kabinetsperiode met tenminste de helft verminderen. Daarom gaan we een aantal dingen doen. Ten eerste verhogen we het wettelijke minimumloon en de uitkeringen. Daarnaast gaan we het toeslagensysteem afschaffen. Dat is veel te ingewikkeld geworden, en we hebben gezien waar dat toe kan leiden. Mensen moeten makkelijk toegang hebben tot de ondersteuning waar ze recht op hebben. Als derde gaan we het systeem van schuldhulpverlening en incasso hervormen. De schuldhulpverlening moet beter en toegankelijk worden, zodat mensen met schulden snel geholpen worden. Bij incasso en gerechtsdeurwaarding moet er een goede balans komen tussen de belangen van de schuldenaar, de schuldeiser en de maatschappij.

Daarnaast hebben we nog meer plannen, waar ook de minima/lage inkomens veel baat bij hebben. Bijvoorbeeld gratis kinderopvang en een forse investering in het onderwijs. Zo creëren we de beste kansen voor kinderen.”

2. Wat gaat u doen om de werkgelegenheid te stimuleren?

“Werk is meer dan alleen een inkomen. Het is ook een manier om jezelf te ontwikkelen. Daarom willen we de werkgelegenheid stimuleren voor mensen die nu nog aan de kant staan. D66 investeert in totaal €4 miljard in 100.000 publieke banen. Om mensen die niet vanzelf aan de slag komen op de arbeidsmarkt weer een kans te geven, maar ook voor extra aandacht op school of in de zorg. Hier in Amsterdam loopt een heel mooi experiment met de Werkbrigade, waarbij mensen die al lang zonder werk zaten weer aan de slag gaan. Daar willen we meer van hebben!

We zorgen voor meer geld bij het UWV en gemeenten om mensen te begeleiden en om te scholen. We schaffen de toeslagen af en geven iedereen een belastingkorting die kan worden uitbetaald die niet afhankelijk is van het inkomen. Zo hoef je niet meer terug te betalen als iemand aan het werk komt. En we verlagen de belastingen op werk. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Zodat het voor hen aantrekkelijk blijft om mensen in dienst te nemen.”

3. Wat gaat u doen voor de sociale huursector?

“D66 wil dat iedereen in een betaalbaar huis kan wonen. Doordat de tekorten groot zijn, lopen de prijzen op. In Amsterdam reizen de huizenprijzen volledig de pan uit. We moeten dus snel meer bijbouwen. D66 wil de komende jaren zo snel mogelijk 1 miljoen woningen bouwen, zodat woningen beter betaalbaar worden.

D66 wil ook dat woningcorporaties weer kunnen investeren in betaalbare woningen. D66 zet de verhuurdersheffing om in een investeringsfonds voor corporaties zodat ze miljarden in betaalbare woningen kunnen investeren. Ook kunnen ze hiermee hun woningen verduurzamen. Een duurzaam huis is niet alleen goed voor het wooncomfort, maar ook voor de energielasten.

Vorig jaar heeft het kabinet voor 260.000 sociale huurders met een laag inkomen door bijvoorbeeld een inkomensterugval een huurkorting doorgevoerd. Hierdoor daalt de huur voor deze gezinnen met gemiddeld ongeveer €40 per maand.”

4. Wat gaat u doen om de zorg betaalbaar te houden?

“Elk jaar geven we miljarden euro’s meer uit aan de gezondheidszorg. Dat is begrijpelijk, want steeds meer mensen worden ouder en voor steeds meer ziektes zijn goede behandelingen mogelijk. Dat kost geld. In Nederland zijn we solidair. Gezond betaalt voor ziek, jong voor oud en rijk voor arm. Maar als we dat willen volhouden, moeten we kritisch kijken naar waar we de kosten kunnen terugdringen.

De medische zorg in Nederland is goed georganiseerd. Toch zijn er nogal altijd voorbeelden te vinden van zorg die beter anders kan. Behandelingen waarvan we weten dat de patiënt er zelden bij gebaat is, terwijl er betere behandelmethoden voor handen zijn. Of zorg die zelfs geen enkele meerwaarde heeft voor de patiënt: onnodige zorg. En het gaat ten koste van het door ons allen opgebrachte zorggeld, waarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van anderen heel goed had kunnen worden verbeterd. D66 wil dat we de bewezen niet-effectieve zorg de komende jaren zoveel mogelijk uitbannen.

Om de zorg betaalbaar te houden, is het belangrijk dat we minder zorg gaan verlenen waar de patiënt helemaal niet beter van wordt, of waarvoor al effectievere behandelingen beschikbaar zijn. Daarnaast kent ons huidige zorgstelsel nog te veel financiële prikkels die vooral stimuleren om veel te behandelen, terwijl dat voor de patiënt lang niet altijd de beste optie is. Daarom zetten we de patiënt op één en wordt de kwaliteit van zorg leidend in de prijs die ervoor moet worden betaald. Ook creëren we tijd voor arts en patiënt om echt samen te kunnen beslissen welke zorg zij nodig hebben, door de herintroductie van voldoende dekkend kijk- en luistergeld.”

advertentie Regenboog Groep

5. Wat gaat u doen om gendergelijkheid te stimuleren?

“Emancipatie is één van de speerpunten van mijn partij, en van mij persoonlijk. D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of mensen niet veilig zijn moet de overheid actief optreden.

We hebben hier al veel bereikt: het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, het afschaffen van de weigerambtenaar en het verbod op discriminatie van transgender en interseks personen. Maar ik zie ook dat hier nog veel te doen is. Mensen uit de LHBTI-gemeenschapen ervaren nog altijd geweld en discriminatie. Dat raakt mij persoonlijk, en ook als inwoner van Amsterdam. Deze stad staat voor mij symbool voor die persoonlijke vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Het is me heel wat waard om die vrijheid te beschermen. Bijvoorbeeld door extra te investeren in anti-discriminatie rechercheurs bij de politie.

Niet minder belangrijk: de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen verdienen nog altijd minder, werken vaker parttime en zijn ondervertegenwoordigd in de top van de publieke sector en het bedrijfsleven. Die ongelijkheid is me echt een doorn in het oog. We hebben een ambitieus programma om die ongelijkheid te doorbreken. Bijvoorbeeld door een quotum te stellen voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En een meer gelijkwaardige zorg/werk-verdeling tussen mannen en vrouwen te realiseren. Dat kan onder andere door gratis kinderopvang en een uitbreiding van het partnerverlof. Dat geeft ouders meer keuzevrijheid in de verdeling van werk en zorg. En het is ook goed voor de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ik heb twee jonge dochters. Ik wil dat als zij straks naar school gaan, dat ze weten dat als ze hard werken, ze alles kunnen bereiken. Of in ieder geval hetzelfde als hun vriendjes uit de klas.”

Andere D66-kandidaten uit Amsterdam: Hülya Kat, Sidney Smeets, Lisa van Ginneken, Alexander Hammelburg, Sjoerd Warmerdam, Nazmi Türkkol en Carline van Breugel

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in