@ Erik Veld

Circa honderd Mokummers zijn op 17 maart verkiesbaar voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Onderstaande zes kandidaten (ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP) presenteren zich en vertellen aan de hand van vijf vragen wat ze voor mensen met een laag inkomen in petto hebben.

 

Don Ceder

 

1. Wat gaat u doen voor de minima / lage inkomens?

“De ChristenUnie vindt dat we als samenleving meer aandacht moeten hebben voor de mensen die financieel tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarom heeft de ChristenUnie bijvoorbeeld ambitieuze plannen om armoede en schulden aan te pakken. We willen het verhogen en doorverkopen van schulden beperken. Ook willen we problematische schulden sneller afkopen, zodat mensen sneller een schone lei krijgen. Als sociale advocaat heb ik vaak genoeg gezien hoe de schulden industrie ervoor kan zorgen dat mensen alle hoop en perspectief kwijtraken. Dat moet echt anders.

Daarnaast willen we de uitkeringen verhogen. Zo is er minder inkomensafhankelijke ondersteuning nodig. Verder schrappen we de vier weken-zoektermijn voor de bijstand, zodat je direct geholpen wordt. De ChristenUnie wil ook dat er een maandelijks uitkeerbare belastingkorting komt. Die is afhankelijk van hoe je huishouden eruit ziet; voor een alleenstaande gaat het om € 550 en voor elk lid van het huishouden komt er meer bij. Dit komt in plaats van de toeslagen, want die zorgen voor veel problemen en onduidelijkheid. Zo willen we iedereen een stevige en ruimhartige basis geven.

We willen ook de kostendelersnorm aanpassen, deze zorgt namelijk voor te veel problemen in huishoudens. De leeftijd voor de kostendelersnorm gaat omhoog naar 27 jaar. En we passen de wet zo aan dat ieder die iemand in acute (woning) nood onderdak biedt in de eigen woning, hier ook echt de mogelijkheid voor krijgt, zonder dat de kostendelersnorm van toepassing is.

Tot slot: werken moet ook echt lonen. Daarom wil de ChristenUnie wil het minimumloon verhogen. Zeker met 10 tot 20%. Ook verlagen we de belasting op inkomen uit arbeid.”

2. Wat gaat u doen om de werkgelegenheid te stimuleren?

“We hebben iedereen nodig in onze samenleving en we willen ieders talent benutten en tot volle bloei laten komen. Nu de werkgelegenheid onder druk staat en de werkloosheid stijgt, is het een extra uitdaging om iedereen aan het werk te houden en geen enkele groep achter te laten. De ChristenUnie wil daarom inzetten op omscholing van mensen naar beroepen waar er veel vraag is zoals zorg, onderwijs en andere cruciale beroepen. We willen daarnaast dat mensen hun hele leven kunnen blijven leren, door iedereen een persoonlijk ontwikkelbudget te geven. We maken het tevens aantrekkelijker om mensen vast in dienst te nemen. Vast werk moet goedkoper worden dan flexwerk, dat is nu niet het geval wat veel onzekerheid met zich meebrengt.

We denken ook zeker aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar het kan creëren we extra werkgelegenheid bij reguliere werkgevers en anders bij sociale ondernemingen of sociale ontwikkelbedrijven. Met goede begeleiding en jobcoaching. We willen een stevige publieke sociale infrastructuur om mensen aan de basis van de arbeidsmarkt te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Tot slot krijgt elke regio een voorziening waar vraag en aanbod samenkomen.”

3. Wat gaat u doen voor de sociale huursector?

“De problemen op de woningmarkt zijn een veelkoppig monster. Er zijn te weinig woningen en daarmee ook veel te weinig sociale huurwoningen. Inmiddels loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam op tot 16 jaar (!). Er moet veel meer gebouwd worden om de enorme druk op de woningmarkt te verlichten. De verhuurdersheffing verdwijnt om deze reden, waardoor woningcorporaties meer kunnen investeren in woningen bouwen, waaronder in sociale huurwoningen. Daarnaast moeten starters hun wooncarrière in een sociale huurwoning kunnen beginnen. We moedigen gemeenten aan een deel van vrijkomende sociale huurwoningen te reserveren voor starters, die op hun beurt zo kunnen doorstromen. De ChristenUnie staat voor voldoende en betaalbare sociale huurwoningen en dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor betere doorstroming naar bijv. het middenhuur voor zij die dat financieel kunnen betalen.”

4. Wat gaat u doen om de zorg betaalbaar te houden?

“De ChristenUnie wil graag dat de zorg die van zulke goede kwaliteit is en voor iedereen toegankelijk is, dat ook blijft. Een ieder die zorg nodig heeft moet dat ook kunnen krijgen. We willen af van het fenomeen zorgmijders. We staan als land wel voor uitdagingen in de zorg: de zorgkosten lopen op, de werkdruk is hoog en steeds meer mensen hebben zorg nodig. Om de kosten te beperken en het zo betaalbaar te houden stelt de ChristenUnie onder andere voor om onder andere meer werk maken van preventie, met bijvoorbeeld een wettelijke preventieplicht voor gemeenten en zorgverzekeraars, meer preventie-ondersteuning bij de huisarts en een suikertaks. Dit bespaart op de € 9 miljard zorgkosten die per jaar worden besteed aan de gevolgen van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht.

De ChristenUnie wil ook dat alle medisch specialisten in loondienst komen. Dat vermindert de prikkel om meer te behandelen. En tot slot is de ChristenUnie is voor meer zorg op afstand, met name in de chronische zorg. De coronacrisis heeft uitgewezen dat digitale zorg een goede vorm van zorg is en tevens tijd en arbeid bespaart. Zolang goede zorg voorop staat en de aandacht voor het menselijk contact niet op de achtergrond raakt, is digitale zorg een goed en soms goedkoper alternatief. Deze maatregelen kunnen er allemaal voor zorgen dat de zorg ook op termijn betaalbaar is en blijft.”

5. Wat gaat u doen om gendergelijkheid te stimuleren?

“De ChristenUnie vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen een gelijkwaardige positie hebben in onze samenleving. Dat betekent gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijk loon voor gelijk werk. Ook willen we ruime verlofmogelijkheden om te zorgen dat zowel  vrouwen én mannen werk kunnen combineren met andere belangrijke dingen in het leven. Verder wil de ChristenUnie een stevige aanpak van geweld, uitbuiting en discriminatie, vooral als dat te maken heeft met geslacht, afkomst of religie. Helaas hebben we nog steeds te maken met vormen van discriminatie en uitsluiting en het belangrijk dat we daar de komende jaren voldoende aandacht aan besteden.”

Andere ChristenUnie-kandidaten uit Amsterdam: Efraïm Hart en Sander Huisman

 

advertentie Regenboog Groep

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in