Kwijtschelden, besparen en vergoeden; Amsterdam helpt mensen met laag inkomen

Ongeveer 117.000 Amsterdammers moeten leven van een laag inkomen. Veel van hen hoeven geen gemeentelijke belasting te betalen, dankzij de ‘kwijtscheldingsregeling’. Dat is een van de 29 Amsterdamse regelingen (‘voorzieningen’) voor mensen met een laag inkomen.  Tekst Erik van Erp  Beeld Erik Veld

0
2540

Armoederegelingen voor mensen met een laag inkomen

De Gemeente Amsterdam kent maar liefst 29 vooral financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen, naast de bijstand. De inkomensgrens verschilt per huishouden: voor een gezin met inwonende kinderen is de grens 24.794 euro per jaar. Is je fiscale inkomen iets hoger, dan val je buiten de boot.

Inkomen en vermogen

Eerst de vraag wanneer je in aanmerking komt voor de ‘voorzieningen’ van de gemeente. Je jaarinkomen mag niet meer zijn dan 24.794 euro als je jonger bent dan de AOW-leeftijd en samenwoont met je partner. IJkpunt is het ‘fiscale jaarinkomen’.

Voor twee samenwonende personen met AOW is het maximum 24.913 euro, dus iets hoger dan voor de 65-minners. Ook mag je niet te veel vermogen hebben om in aanmerking te kunnen komen voor alle regelingen: maximaal 12.040 euro en de overwaarde van je huis mag niet meer bedragen dan 50.800 euro.

Bijzondere bijstand

Behalve alle extra regelingen die de gemeente heeft ingesteld, waarover straks meer, is er als laatste vangnet voor mensen met problemen altijd de ‘bijzondere bijstand’. 

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra, noodzakelijke kosten onder bijzondere omstandigheden. Volgens de website van de gemeente gaat het bij de bijzondere bijstand alleen om geld: ‘U vraagt het geld aan de gemeente. De gemeente bepaalt of u het geld krijgt. U moet wachten tot de gemeente een beslissing heeft genomen.’

U moet dan eerst contact met de gemeente opnemen voordat een aanvraag kan worden ingediend. ‘Denkt de medewerker dat u recht hebt op bijzondere bijstand, dan adviseert de medewerker u om een aanvraag te doen. De medewerker stuurt u daarvoor een formulier. Vul het formulier in en stuur het met de post naar ons toe.’

Vergoeden vervoerskosten

Er zijn vier regelingen voor het vergoeden van reiskosten: gratis OV vergoeding voor ouderen, OV vergoeding voor mantelzorgers, een ‘tegemoetkoming’ voor aanvullend OV, alsmede een reiskostenvergoeding voor scholieren, die drie of meer zones met het openbaar vervoer reizen naar school: 250 euro per schooljaar.

Regelingen voor kinderen in minimagezinnen

Die 250 euro voor openbaar vervoer reizen (fietsen mag ook en is gezonder) is niet de enige regeling voor kinderen die opgroeien in minimagezinnen. Ga maar na: gratis laptops voor zowel de basisschool als de middelbare school, kind bonnen (voor speelgoed of kleding), Jongeren cultuurfonds, sportvergoeding (maximaal 300 euro rechtstreeks naar de sportclub), scholingslening en de ‘scholierenvergoeding’: via een declaratieformulier mogen ouders tot maximaal 325 euro kosten declareren, variërend van bijles tot en met de kosten van een schoolreisje.

Geld besparende regelingen

De gemeente kent ook een hele reeks regelingen die leiden tot lagere kosten voor mensen met een kleine portemonnee, variërend van een collectieve zorgverzekering tot het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Maar ook de individuele inkomenstoeslag (85 euro per jaar), de gratis identiteitskaart, de stadspas met groene stip, een bijdrage in de kosten voor kinderopvang, de woonkostentoeslag en de voedselbank. Lenen bij de Kredietbank Amsterdam kan ook: de rente bedraagt drie of negen procent, afhankelijk van je inkomen.

Witgoed

Bijzonder is de regeling voor ‘witgoed’. ‘Een speciaal fonds (FBNA) regelt voor u de vervanging van een kapotte wasmachine, koelkast of gasfornuis. Zij doen dit voor Amsterdammers die het apparaat echt nodig hebben.’ Ook bijzonder is de regeling voor zieke dieren, met een waardebon voor één gratis bezoek aan de dierenarts en een bijdrage aan de kosten van een eventuele behandeling: werd vorig jaar 3400 keer gebruikt. 

29 regelingen of voorzieningen

Opgeteld kent Amsterdam maar liefst 29 regelingen voor mensen met een laag inkomen. Dat staat los van het gebruik van de bijstand. En er wordt soms massaal gebruik van gemaakt. Volgens de ‘monitor armoederegelingen’ zijn er 117.000 Amsterdammers die moeten leven van een laaginkomen. Daarvan maken er bijna 82.000 gebruik van de korting op de ziektekostenverzekering. Bijna 28.000 Amsterdammers ontvangen jaarlijks 85 euro als individuele inkomenstoeslag. Bijna 11.000 kinderen hebben een laptop gekregen via de gemeente. In financieel opzicht is met stip genoteerd de regeling ‘kwijtschelding gemeentelijke belastingen’: dat kostte de gemeente vorig jaar meer dan 13 miljoen euro, ten faveure van bijna 50.000 Amsterdamse huishoudens.

Ga voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de voorzieningen naar www.amsterdam.nl/pakjekans

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in