Dit verandert er in uw portemonnee in 2020

Hoe dik wordt onze portemonnee in 2020? Maatregelen van de Rijksoverheid bepalen voor een groot deel hoe minima en middeninkomens zich moeten redden. MUG zet de veranderingen op een rij. Tekst Trudy Admiraal

2
1441

Wettelijk minimumloon

Het bruto minimumloon en minimumjeugdloon gaat met 2,4 procent omhoog. De bedragen gelden tot 1 juli. Volwassenen van 21 jaar of ouder hebben recht op minimaal €1.653,60 per maand, €381,60 per week, €76,32 per dag en €10,60 per uur.

Ook het minimum jeugdloon gaat omhoog. Een 18-jarige bijvoorbeeld verdient €826,80 per maand. Het uurloon van een 18-jarige stijgt naar €5,30.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is verhoogd, dat is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoeveel korting iemand krijgt, hangt af van het inkomen. Mensen met een laag inkomen hebben het meeste voordeel. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt al rekening met uw heffingskortingen. Als u geen of weinig inkomen heeft, kunt u de heffingskorting aanvragen via uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u de korting alvast maandelijks krijgen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Beide online formulieren vindt u op Mijn Belastingdienst.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

De bedoeling van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is om een vast dienstverband van personeel voor werkgevers aantrekkelijker te maken en de kloof te verkleinen tussen vaste contracten en flexwerk.

Regels oproepwerk
De regels voor oproepwerk veranderen. De werkgever moet de werknemer die een oproepovereenkomst heeft tenminste vier dagen van tevoren oproepen (schriftelijk of elektronisch). Als de werkgever dit niet doet, en dus korter van tevoren oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. En als de werkgever binnen die vier dagen de oproep weer intrekt of wijzigt, dan heeft de werknemer recht op het loon dat hij anders had verdiend. De termijn van vier dagen kan per CAO worden verkort naar ten minste 24 uur.
Oproepkrachten krijgen voortaan elk jaar een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden voor het gemiddeld aantal uren dat zij de voorgaande periode hebben gewerkt. Voor seizoenarbeiders kunnen via de CAO afwijkende afspraken worden gemaakt.

Ketenregeling
Een werkgever mag sinds dit jaar drie keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Daarna gaat de arbeidsovereenkomst over in een vast dienstverband. Dat was in 2019 ook al zo. Nieuw is nu dat de periode waarin deze ‘keten’ zich afspeelt wordt verlengd van twee naar drie jaar. De tijdelijke arbeidsovereenkomsten duren dus langer. Als de werkgever een nieuwe keten wil starten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, kan dat pas na een tussenperiode van zes maanden.

Transitievergoeding
Door de nieuwe wet is het mogelijk dat een werknemer bij ontslag al gerekend vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding. Hij/zij hoeft niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn. De transitievergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dienstjaren boven de tien jaar wegen niet langer zwaarder mee bij de berekening van de transitievergoeding.

Bijstand

De bijstand is verhoogd. Alleenstaande volwassenen van 21 jaar of ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd) hebben recht op €1.052,32 per maand. Gehuwden in deze categorie ontvangen als echtpaar €1.503,31.
Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die alleenstaand zijn, hebben recht op €259,78 bijstand. Een gehuwd stel onder 21 jaar krijgt samen €519,56.

Terugbetalen bijstand
Soms gaat er iets mis bij het berekenen van de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld wanneer iemand parttime gaat werken naast de bijstandsuitkering en wisselende inkomsten heeft. Daardoor moeten mensen soms buiten hun schuld bijstand terug betalen. Ook al gaat het vaak om kleine bedragen, terugbetalen betekent een flinke domper. Daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten dat terugbetalen van teveel ontvangen bijstand (zonder dat hij/zij daar iets aan kon doen) niet meer hoeft.
Het komt ook soms voor dat inkomsten niet met de uitkering worden verrekend in het jaar waarin ze zijn verdiend. Het belastbaar inkomen wordt in dat jaar daardoor hoger en dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de huurtoeslag. Als dit gebeurt en er valt de uitkeringsgerechtigde niets te verwijten, dan gaat de gemeente bijzondere bijstand verstrekken om de tegenvaller te compenseren.

AOW

De AOW-leeftijd in 2020 is 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook zo. De AOW-leeftijd gaat vanaf dit jaar minder snel omhoog dan eigenlijk zou moeten volgens de huidige wetgeving, dan zou het 66 jaar en 8 maanden zijn. Het kabinet is daarmee tegemoet gekomen aan de eisen van de vakbonden.
Wie de AOW-leeftijd bereikt, krijgt te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.
U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.

Hoogte AOW
De AOW stijgt met ongeveer 2 procent ten opzichte van juli 2019. Voor alleenstaanden €1.187,43 per maand, voor samenwonenden of getrouwde stellen €812,71 per persoon per maand.
65-plussers met een onvolledig AOW-pensioen hebben recht op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO wordt uitgevoerd door de SVB. Kijk voor een aanvraag op svb.nl/aio/wijzer

Basispakket zorgverzekering

De hoogte van het eigen risico blijft €385,-. Het basispakket wordt uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Logeren in plaats van reizen: reist u voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer, dan ontvangt u een vergoeding voor de vervoerskosten. U kunt kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. U krijgt maximaal €75,- per nacht als u drie dagen achter elkaar een behandeling heeft. Vindt u een kamer voor minder dan €75,- per nacht, bijvoorbeeld €35,- per nacht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar dat bedrag.

Vergoedt de basisverzekering uw geregistreerde geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Sinds dit jaar wordt de apotheekbereiding wel vergoed.

Zorgtoeslag

Alleenstaanden die minder verdienen dan €30.481,- per jaar en maximaal €116.613,- aan spaargeld bezitten, hebben recht op zorgtoeslag. Voor stellen geldt dat ze samen niet meer mogen verdienen dan €38.945,- per jaar; het gezamenlijk vermogen mag niet hoger zijn dan €147.459,-.

De maximale zorgtoeslag voor het jaar 2020 stijgt met €60,- per jaar naar €105,- per maand voor mensen van 18 jaar of ouder die een inkomen hebben tot €21.000,- per jaar. Heeft u een (toeslag)partner, dan stijgt de maximale zorgtoeslag gemiddeld met €84,- per jaar naar €199,- per maand voor u samen. Ook mag u samen niet meer verdienen dan €21.000,- per jaar voor de maximale zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag geldt ook voor mensen met een bijstandsuitkering.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente Amsterdam helpt minima met een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. Amsterdammers vanaf 18 jaar met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen hieraan deelnemen. Zilveren Kruis geeft €3,14 korting per maand op de basisverzekering. De gemeente betaalt daarnaast de aanvullende verzekering in het eerste pakket (€12,60). Bij duurdere aanvullende verzekeringen krijgt u korting. Kijk op amsterdam.nl/werk-inkomen/ voor meer informatie. Wie geen digid of internet heeft, kan een aanvraagformulier per post aanvragen via telefoonnummer 020-252 60 00.

Huurtoeslag

De inkomensgrens voor het krijgen van huurtoeslag is verruimd. In 2019 was het nog zo dat het recht op huurtoeslag volledig verdween zodra iemand één euro te veel verdiende.

Na een kleine salarisverhoging moest de volledige huurtoeslag worden terugbetaald. Vanaf nu wordt de huurtoeslag bij een groeiend inkomen langzaam afgebouwd. Dit betekent dat ook mensen die in 2019 geen recht hadden, plotseling wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Zij moeten hiervoor wel een aanvraag doen via de Belastingdienst. Per aanvrager wordt de huurtoeslag berekend. De inkomenstoets wordt dus zachter, maar de vermogenstoets blijft hard. Wie in 2020 een vermogen heeft van €30.846,- of meer heeft geen recht op huurtoeslag.

Kinderbijslag

De regels voor kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar zijn veranderd. Heeft het kind een inkomen? Dan heeft dat geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Een kind mag onbeperkt bijverdienen. Ook studiefinanciering heeft voor 16- en 17-jarigen geen gevolgen meer voor de kinderbijslag.

advertentie Regenboog Groep

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag (zorg- en huurtoeslag)? Dan krijgt u vanzelf het kindgebonden budget als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er recht op te hebben? Dan kunt u het aanvragen bij de Belastingdienst. De toeslagen zijn dit jaar hoger. Daardoor krijgen veel mensen meer en soms is het zo dat iemand die in 2019 nog geen kindgebonden budget kreeg daar dit jaar wel recht op heeft. Het is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoeveel u krijgt, kunt u inzien op belastingdienst.nl onder Mijn toeslagen. U kunt ook een berekening laten maken. Het is de moeite waard om het te bekijken want het gaat om veel geld. Zo kan een gezin met één kind maximaal €1.190,- per jaar krijgen, een alleenstaande ouder met twee kinderen kan zomaar recht hebben op €5.371,- per jaar.

Alimentatie voor partner

Sinds deze maand zal in veel gevallen na een echtscheiding minder lang partneralimentatie hoeven worden betaald. De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van hoe lang u was getrouwd, wanneer u bent gescheiden, en of er kinderen zijn. De gangbare twaalf jaar is met de wet herziening partneralimentatie in ieder geval van tafel. Per 1 januari hoeft de ex-partner nog maar een termijn te betalen van de helft van de duur van het huwelijk (met een maximum van vijf jaar). Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het huwelijk langer dan vijftien jaar duurde.

Bronnen: Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, gemeente Amsterdam, Rijksoverheid

MUG tracht wetten en regels zo helder mogelijk uit te leggen maar kan door de complexiteit van de regels niet altijd instaan voor de juistheid van informatie. Aan MUG-artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.

2 REACTIES

  1. De site toeslagenaanvraag.nl is een commerciële site die kosten in rekening brengt voor het aanvragen van een toeslag. Bij de Belastingdienst kan dit gratis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in