De maand MUG
MUG houdt je wakker

Decentralisatie zorg dramatisch voor minima

Het is nu ook wetenschappelijk aangetoond: keukentafelgesprekken, waarin wordt gepeild in hoeverre zorgbehoevenden hun eigen netwerk kunnen aanspreken, leiden tot nog meer ellende, zo stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit voor Humanistiek. Cruciaal onderdeel van de decentralisatie van de zorg in 2015 was dat burgers zelfredzamer moesten worden. Volgens de onderzoekers is dat een schadelijk uitgangspunt. Kwetsbare mensen hebben juist vaak geen hulpvaardig netwerk. De nadruk op zelfredzaamheid vergroot ook de ongelijkheid tussen arm en rijk. Wie geld heeft, koopt zelf zijn hulp wel in en hoeft geen sneu beroep te doen op familie of buren. wie geen geld heeft, is zoals altijd de pineut.

Ouderen ondervoed in plaats van zelfredzaam

Ondervoede ouderen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben, meldt tv-programma De Monitor. Journalisten van KRO-NCRV ondervroegen 700 wijkverpleegkundigen. Die raken meer en meer de weg kwijt in het bureaucratisch doolhof van de marktwerking en de zorgdecentralisatie. Oud worden in je eigen omgeving, zo lang mogelijk zelfredzaam met goede zorg aan huis. Daarvan droomde de politiek jarenlang. Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten. Thuiswonenende ouderen zijn vaak kwetsbaar, bijvoorbeeld vanwege dementie. Ze hebben minder honger of dorst, vergeten te eten en te drinken. Naar schatting een op de drie ouderen met thuiszorg lijdt aan ondervoeding. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor ondersteuning, dankzij doorgeschoten bureaucratisering van de zorg. Stijging zorgpremie
valt óók in 2019 wel mee

DSW neemt voortouw: zorgpremie stijgt, maar minder dan voorzien

Ziektekostenverzekeraar DSW verhoogt de premie van de basisverzekering met €54,- naar €1.344,- per jaar. Omgerekend naar de maandpremie komt dat neer op €112,-, een stijging van €4,50. Traditiegetrouw is DSW de eerste verzekeraar die de premie voor komend jaar bekend maakt. Het kabinet ging in de Miljoenennota nog uit van een premieverhoging van €124,- per jaar, ruim het dubbele van wat DSW aankondigt. Ook vorig jaar voorspelde het kabinet een hogere premie dan uiteindelijk door de verzekeraars werd doorgevoerd. Een hogere premie raakt vooral mensen die iets te veel verdienen voor zorgtoeslag. Minima worden gecompenseerd. Alleenstaanden met een laag inkomen of bijstand, ook studenten, krijgen volgend jaar maximaal €94,- per jaar extra zorgtoeslag. Gezinnen en oudere stellen met een laag inkomen krijgen maximaal €281,- meer toeslag. DSW houdt, evenals dit jaar, het eigen risico voor 2019 op €375,- Dat is een tientje lager dan het wettelijk eigen risico. De verzekeraar noemt het een symbolische maatregel, omdat het eigen risico van €385,- ‘ruim voorbij het niveau ligt waarbij nog sprake is van een remmende werking op onnodige zorg’.

Komt de sociale werkplaats terug?

De Sociale werkvoorziening (SW) of ‘sociale werkplaats’ in de volksmond, is in de Participatiewet een sterfhuisconstructie, sinds het vorige kabinet besloot dat arbeidsgehandicapten bij een gewone baas aan de slag moeten. Wie er werkt, mag blijven maar er is geen nieuwe instroom. De werkelijkheid is echter weerbarstig. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert een halvering van de kans op passend werk voor arbeidsgehandicapten sinds invoering van de Participatiewet. Volgens het SCP zit zelfs 80 procent van de mensen die voorheen in een sociale werkplaats terecht konden nu thuis met een bijstandsuitkering. Opvallend is dat vooral de overheid faalt in het creëren van werkplekken voor gehandicapten. Een geschrokken Kamer droomt alweer hardop van terugkeer van de SW. Ook PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat de sociale werkplaatsen toch niet dicht moeten. Dat de PvdA in het vorige kabinet staatssecretaris Jetta Klijnsma enthousiast de Participatiebeleid liet invoeren, spijt hem onderhand. De roep om het wakker kussen van de SW levert aparte coalities op. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en opperbaas Hans de Boer, voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW pleiten in een gezamenlijke brief aan het kabinet voor het opnieuw op de rails zetten van de SW. Of ze even eendrachtig zijn als het op uitvoering aankomt, is de vraag. De SP denkt aan de klassieke SW, met gunstige salariëring en arbeidsvoorwaarden. Werkgevers zien dat wellicht anders.

Vluchteling vindt wel werk maar geen woning

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam is succesvol in het aan het werk helpen van statushouders. Het Parool meldt dat er dit jaar tot nu toe al 357 erkende vluchtelingen aan een baan zijn geholpen, plus nog eens 396 parttimers. De doelstelling voor 2018 was 400 statushouders uit de bijstand, plus voor nog eens 600 vluchtelingen een deeltijdbaan. Met nog drie maanden te gaan, lijkt de gemeente goed op weg. Amsterdam zet al sinds het vorige college actief in op het zo snel mogelijk aan het werk helpen van vluchtelingen. Het vinden van een woning voor statushouders is een stuk lastiger. Het tekort aan woningen, door afbraak van de sociale huursector, wordt ook hier gevoeld.

17 Oktober wereldarmoededag

AMSTERDAM – Naast Werelddierendag, Moederdag, Vaderdag, Secretaressedag, Valentijnsdag enzovoort is er een wereldarmoededag, officieel: Internationale Dag voor de Eliminatie van Armoede, op 17 oktober. Deze datum is in 1992 officieel door de Verenigde Naties als armoededag erkend, maar de eerste viering vond al in 1987 plaats, in Parijs. Daar verzamelden zich 100.000 op het Trocadéro om mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, geweld en angst. Geen toevallige locatie, aan de voet de Eiffeltoren: Op 10 december 1948 werd er de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar verwacht geen etalages vol knuffels, valentijnskaarten en andere merchandise ter ere van wereldarmoededag; de viering is bescheiden. Amsterdam reikt 17 oktober in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs uit. Daarmee beloont de gemeente initiatieven die kansen creëren voor Amsterdammers met een krappe portemonnee.

Ook Schuldhulpgids voor Rotterdam

ROTTERDAM – Na de Stadsgids020Schulden en de Stadsgids026Schulden voor Arnhem heeft MUG een schuldhulpgids voor Rotterdam gemaakt. De Stadsgids010Schulden wordt op 5 november gepresenteerd, door opdrachtgever Stichting van Schulden naar Kansen. Deze stichting nam het stokje over van de Delta Lloyd Foundation, na de overname van Delta Lloyd door verzekeraar Nationale Nederlanden.

FNV op de bres voor pensioen

FNV in actie op het Beursplein ©Erik Veld
FNV in actie op het Beursplein ©Erik Veld
FNV-leden demonstreerden op 8 september voor een beter pensioenstelsel. De eisen: bevries de AOW-leeftijd op 66, maak pensioenen inflatiebestendig en regel iets voor zzp’ers en flexwerkers. De actie was bedoeld als signaal aan het kabinet, kort voor Prinsjesdag. Dat lijkt een héél klein beetje gelukt, het kabinet wil nadenken over het iets minder snel laten doorstijgen van de AOW-leeftijd, zodat wie nu zestig is misschien toch niet tot zijn 68ste hoeft door te werken.
Beeld Erik Veld
advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in