Wat is op 1 juli alllemaal veranderd?

Het minimumloon en diverse uitkeringen zijn sinds juli omhoog gegaan. Geld lenen kost nog meer geld. De Amsterdamse Stadspas met blauwe ruit stopt per 1 augustus.

0
1152

Huren omhoog

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurverhoging van 3,1% voor lage (midden)inkomens. Voor zelfstandige sociale huurwoningen onder € 300 mogen verhuurders € 25 verhoging vragen. Omdat die woningen een veel lagere huurprijs hebben, kunnen verhuurders sneller de huur gelijktrekken met de rest van het woningaanbod. In de vrije sector en voor hogere (midden)inkomens geldt een hoger percentage. Voor het volledige overzicht: rijksoverheid.nl – maximale huurverhoging 2023

Huurverlaging voor de laagste inkomens

Voor één inkomensgroep gaat de huur juist omlaag, naar € 575. Die verlaging geldt voor huishoudens met een inkomen onder 120% van het wettelijk minimuminkomen en alleen bij corporatiewoningen met een huurprijs boven € 575,03. Een vereiste is dat het fiscaal inkomen over 2021 tussen € 23.250 (voor een alleenstaande zonder AOW) tot maximaal € 32.730 (voor samenwonenden van wie minimaal 1 persoon AOW ontving) lag, of dat er de afgelopen zes maanden onafgebroken sprake was van een laag inkomen.
Voor aanvullende eisen, informatie over de toekenning en de huurtoeslag ‘Hoe werkt de huurverlaging in 2023?’
Let op: bij een lagere huur hoort ook een lagere huurtoeslag. Het levert voordeel op, maar je moet het in sommige gevallen zelf aanpassen op belastingdienst.nl – toeslagen

Minimumloon gaat omhoog, uitkeringen bewegen mee

Het minimumloon stijgt per 1 juli van € 1934,40 naar € 1995 (dit voorbeeld is het bedrag voor werknemers van 21 jaar en ouder op basis van een volledige werkweek van 36, 38 of 40 uur). Het is een stijging van 3,13%, die volgt op de historisch hoge stijging van januari dit jaar.
Voor de bedragen per leeftijd: rijksoverheid.nl – bedragen minimumloon 2023

De uitkeringen gaan met hetzelfde percentage omhoog

Die stijging geldt voor de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW). Op rijksoverheid.nl is op de pagina ‘Uitkeringsbedragen per 1 juli 2023’ een document te downloaden met alle bedragen.
In juli wordt ook de hoogte van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten bekendgemaakt. Zie uwv.nl bij ‘Tegemoetkoming arbeidsongeschikten’

Geld lenen kost nog meer geld

De wettelijke rente gaat omhoog met 2%. Voor schulden van particulieren bij bedrijven of de overheid (ook de gemeente) betekent dat een rente van 6%. Die hogere rente geldt ook voor aanslagen van de belastingdienst waarover je geld moet betalen. Voor vennootschappen is de rente 8%. Zie belastingdienst.nl – belastingrente

Afschaffing stadspas met blauwe ruit

De Stadspas blauwe ruit verdwijnt per 1 augustus. De pas is nog bruikbaar tot en met 31 juli in bijna alle Amsterdamse musea. Het geld dat vrijkomt gaat naar de Stadspas groene stip. Iedereen met een laag inkomen heeft er recht op, ook ouderen. Het aanbod van de Stadspas blauwe ruit staat op amsterdam.nl/stadspas onder het kopje ‘Acties volwassenen’ bij de link ‘Stadspasacties: blauwe ruit’.
Er zijn drie manieren om een Stadspas groene stip aan te vragen:
● Op amsterdam.nl – Stadspas aanvragen
● Bij het buurtteam kan een medewerker helpen met de aanvraag
● Op telefoonnummer 020 252 6000 staat er een medewerker klaar die een aanvraagformulier kan opsturen of kan doorverwijzen naar een buurtteam vlakbij huis

Inkomensgrens voor kindregelingen gaat naar 150% van het minimuminkomen

Om meer gezinnen met een laag (midden)inkomen te ondersteunen verhoogt de gemeente Amsterdam gedurende twee schooljaren de inkomensgrens van de regelingen voor kinderen tot 18. Hierdoor komen meer kinderen in aanmerking voor een Stadspas met Kindtegoed, vergoedingen voor sport en cultuur en een laptop. Voor volwassenen geldt nog steeds de inkomensgrens van 130% van het minimuminkomen. Dus ook voor de ouders van kinderen die door de hogere inkomensgrens recht hebben op meer regelingen.

Scholierenvergoeding wordt omgezet in Kindtegoed op de Stadspas

Vanaf 1 augustus wordt de tegemoetkoming in (school)kosten voor kinderen automatisch bijgeschreven op de Stadspas van alle kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Op die manier hoopt de gemeente Amsterdam meer gezinnen te bereiken en het gebruik makkelijker te maken. Er hoeft dus geen aanvraag meer gedaan te worden voor de scholierenvergoeding, alleen voor bijzondere kosten zoals schoolreizen of tussenschoolse opvang.

www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/

Alle informatie in deze agenda is met zorg samengesteld. Over de juistheid ervan kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in