Provincie Noord-Holland presenteert ‘duurzaam’ coalitieakkoord

BINNENLAND - Noord-Holland krijgt meer zonnepanelen, meer (milieuvriendelijke) woningen en meer fietspaden, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Een greep uit de veelal milieuvriendelijke plannen.

0
1545
Begroting nieuw beleid van provincie Noord-Holland voor 2019-2023
Begroting nieuw beleid van provincie Noord-Holland voor 2019-2023

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat straks uit: Zita Pels (financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (duurzame energie en klimaat), beiden van Groenlinks. Cees Loggen (ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (natuur, landschap en bodemdaling) van de VVD. Jack van der Hoek (economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) van D66. En Adnan Tekin (mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu) van de PvdA.

Klimaatplannen

Veel plannen van het nieuwe college draaien om duurzaamheid, onder andere:

 • ‘Onderschrijven’ van klimaatakkoord van Parijs: werken aan energiebesparing en meer duurzame energie samen met gemeentes, woningcorporaties en andere organisaties.
 • Strikte handhaving wetten en regels voor energiebesparing bij bedrijven
 • Windmolens zoveel mogelijk op zee, maar ook aan de randen van Amsterdam. Bij uitzondering op andere plekken in de provincie.
 • Verder stimuleren en uitbreiden van ‘zonneakkers’ (winning van zonne-energie)

Het totale aantal nieuwe klimaatplannen wordt begroot op 36 miljoen.

Bereikbaarheid

Daarnaast gaat de provincie van oudsher over wegen en rails:

 • Verdiepen of tunnelen van de verbinding A8-A9
 • Verkennend onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend
 • Meer snelfietsroutes rondom Alkmaar, Haarlem en in het Gooi
 • Geld voor fietsveiligheid en meer fietsenstallingen bij drukke OV-knooppunten

De provincie trekt voor de plannen rondom bereikbaarheid 61 miljoen uit, dat is bijna eenderde van het totale budget voor nieuw beleid.

Wonen

Voor woonbeleid moet de provincie samenwerken met gemeentes en woningcorporaties. Het college wil:

 • Meer woningen in bestaande buurten, alleen bij uitzondering bouwen in de natuur
 • In overleg met gemeentes alle nieuwbouw klimaatneutraal en circulair (hergebruik van bouwmaterialen) bouwen, tenzij sociale woningbouw in de knel komt
 • Begeleiding van expats bij vinden van woonruimte buiten Amsterdam

De provincie begroot 4,8 miljoen voor de post Wonen.

Economie

De economische plannen draaien voor een groot deel om stimuleren en subsidiëren:

 • Leegstaande bedrijventerreinen ombouwen tot duurzame woningen
 • Bedrijven subsidiëren die grondstoffen hergebruiken, CO2-verminderen
 • Stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt

Er gaat in totaal ruim 17 miljoen naar nieuw economisch beleid.

Op 17 juni 2019 vergaderen de Provinciale Staten van Noord-Holland over het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ en wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in