De zeven stadsdelen worden sinds de verkiezingen van 21 maart bestuurd door een stadsdeelcommissie nieuwe stijl. Wat doet zo’n stadsdeelcommissie en wat mág zij doen? 

Tekst: Trudy Admiraal

Van stadsdeelraad naar bestuurscommissie en nu dan de stadsdeelcommissie. Het bestuurlijk stelsel van Amsterdam is weer eens veranderd. Sinds de verkiezingen van 21 maart 2018 gaat de gemeenteraad over iedere straatsteen in heel Mokum. Maar de 45 gemeenteraadsleden in de Stopera kunnen niet de hele stad tot op buurtniveau overzien. Daarom zijn 93 gekozen stadsdeelcommissieleden de ‘oren en ogen’ van de buurt. Zij vormen, verspreid over de zeven stadsdelen, de nieuwe stadsdeelcommissies.

Dagelijks bestuur

Elke stadsdeelcommissie wordt straks geleid door een eigen dagelijks bestuur van drie mensen. Dat zijn politieke bestuurders die binnenkort door het nieuwe college van b. en w. worden benoemd. Daar is het nieuwe college vrij in, er zijn nadrukkelijk geen voorgeschreven regels rond deze benoemingen, zegt Peter Paul Ekker, woordvoerder van demissionair-wethouder Choho (Bestuurlijk stelsel, D66). “De benoeming van stadsdeel­bestuurders gaat zoals de benoeming van wethouders. Het zou iedereen kunnen zijn, al ligt voor de hand dat er gezocht wordt naar kandidaten die aan bepaalde eisen voldoen. Per commissie wordt een fulltime dagelijks bestuur benoemd van drie mensen met bestuurlijke ervaring.”

Bewoners

De stadsdeelcommissieleden zijn bewoners van het stadsdeel. Zij hoeven geen lid te zijn van een politieke partij maar vaak is dat wel het geval. De commissieleden krijgen een vergoeding van €700,- per maand en worden ondersteund vanuit het stadsdeel. Door het directe contact met bewoners, ondernemers en organisaties in hun stadsdeel weten zij wat er speelt, waar de zorgen liggen en waar de kansen.

Ze kunnen zelf onderwerpen op de agenda zetten maar hebben niet de bevoegdheid om definitieve besluiten te nemen. Wat ze wel mogen doen is het geven van gevraagd én ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur. Dit advies is zwaarwegend, dat wil zeggen: het dagelijks bestuur moét er iets mee. Zij kunnen het uitvoeren of bespreken met het centrale bestuur van de stad: het college en zonodig uiteindelijk de gemeenteraad.

kersverse commissieleden

Tijdens de Hotspot-bijeenkomst van Radio Bangswa Java, 18 april in de Bijlmer, stelt een aantal kersverse commissieleden van stadsdeel Zuidoost zich aan het publiek voor. Er worden vanuit de zaal veel vragen gesteld over actuele zaken en dan blijkt al snel dat het op dit moment echt pionieren is: de stadsdeelcommissie­leden weten nog niet hoe alles gaat lopen, welke budgetten er zijn in hun stadsdeel, wie de toekomstige leden van hun dagelijks bestuur zullen zijn. Maar één ding is zeker: ze blaken van enthousiasme.

Liefde

De liefde voor hun stadsdeel is groot. Veel commissieleden hebben zich verkiesbaar gesteld omdat zij al een actieve rol speelden in hun buurt. Zoals Laila Assam uit Holendrecht. Ze is lid van de SP, heeft vijf dochters en zet zich al jarenlang in om de ouderbetrokkenheid op scholen in Zuidoost te vergroten. Er stemden 890 mensen op haar. Laila: “Dat had ik niet verwacht! We hebben pas één vergadering gehad en ik weet nu al dat dit me heel veel tijd gaat kosten.”

Behalve aan onderwijs wil ze veel aandacht schenken aan veiligheid en armoede. Ze is niet bang dat de stadsdeelcommissie niks te vertellen heeft. “Het zwaarwegend advies is een krachtig middel.”

Het nieuwe commissielid Anne Wehkamp (D66) straalt van oor tot oor. “Er hebben 795 mensen op mij gestemd. Ik kén niet eens 795 mensen! Ik werd al aangesproken in de supermarkt door iemand die zei dat ze op mij had gestemd, zo leuk!” Ze heeft zin om te pionieren. “De regels zijn niet vastgelegd, dat biedt kansen. Ze kunnen nooit tegen ons zeggen: daar gaan jullie niet over.”

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in