Tijdens de vergadering van de commissie WIO op woensdag 25 september bleek dat de armoede in Amsterdam daalt, aldus Marjolein Moorman (PvdA), wethouder armoede. Aanleiding was een discussie over het kwijtschelden van schulden aan mensen in de bijstand. In 2018 kwamen nog 4000 mensen in aanmerking voor deze regeling, in 2019 was dat aantal gedaald naar 2300. Een positieve ontwikkeling, vond de wethouder. “De armoede daalt in de stad.” Toch was de gemeenteraad kritisch. Immers, 12 procent van de aanvragen werd afgewezen als gevolg van de vermogensnorm. “Wie ook maar een klein beetje spaart voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast, loopt kans geen gebruik te kunnen maken van de regeling”, aldus een van de raadsleden. Een tweede kritische noot was dat de vraag waarom deze regeling alleen geldt voor mensen in de bijstand? “Waarom mogen AOW-ers niet meedoen’” vroeg de Partij van de Ouderen.

Kostendelersnorm en spookjongeren

Een jaar geleden vroegen bijna alle partijen middels een motie aan wethouder Groot Wassink hoe het toch zat met de kostendelersnorm. Vooral het uitschrijven van jongeren tussen de 18 en 27 jaar kan een probleem zijn. Immers, als een kind in die leeftijdscategorie nog thuis woont, heeft dat invloed op de hoogte van de uitkering van de ouders. Het komt dus voor dat jongeren zich laten uitschrijven om de bijstand van hun ouders niet te laten dalen. ‘Spookjongeren’ heten deze jongvolwassenen. Over deze materie heeft Rutger Groot Wassink (GroenLinks), wethouder Werk en Inkomen, recent een brief geschreven aan de raad, maar die was daar niet tevreden over. Wordt vervolgd.

Uitleg:de kostendelersnorm is een landelijke normensystematiek voor bijstandsgerechtigden die samen met andere volwassenen een woning bewonen. Zij worden verondersteld (woon)kosten met elkaar te kunnen delen. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van het aantal medebewoners: hoe meer medebewoners, hoe lager de norm per persoon. De aard of de hoogte van het inkomen van die medebewoners speelt daarbij geen rol.

Investeringsfonds Sociale Firma’s

In 2013 is in de raad een motie aangenomen, gericht op het bieden van financieringsmogelijkheden voor sociale firma’s. Dat heeft geleid tot de oprichting van het Investeringsfonds Sociale Firma’s. Maar dat werd geen succes, zo bleek uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot. ‘Financiering voor sociale ondernemers is in 2018 een minder groot thema is dan in 2014.’ Raadslid El Ksaihi (D66) snapt dat eigenlijk niet. Immers, er zijn volgens haar meer dan 100 sociale firma’s in de stad en maar vier bedrijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid krediet aan te vragen. Voor wethouder Groot Wassink was dat juist aanleiding in het najaar 2018 te stoppen met dit fonds. “Er zijn nauwelijks werkplekken ontwikkeld met deze aanpak.” Dit najaar komt er een nieuwe, bredere aanpak.

Wethouder Marjolein Moorman | ©Sandra Hoogeboom
Wethouder Marjolein Moorman | ©Sandra Hoogeboom

Commissie WIO

De Amsterdamse gemeenteraad telt acht commissies, die het werk van de Gemeenteraad voorbereiden. Een van die commissies is Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO): hier komen naast onderwijs alle zaken aan de orde die te maken hebben met de bijstand, armoede en schuldhulpverlening. Vaste aanspreekpunten zijn twee wethouders: Groot Wassink van GroenLinks en Moorman van de Partij van de Arbeid. De commissie WIO bestaat uit 28 raadsleden en 13 duo raadsleden. Anke Bakker (Partij van de Dieren) is voorzitter. De commissie WIO vergadert altijd op woensdagmorgen, meestal eens in de drie tot weken. MUG Magazine doet telkens verslag van deze vergadering, voor zover het gaat over sociale vraagstukken.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in