AMSTERDAM – De Werkbrigade krijgt een ‘structureel’ karakter, zo adviseert de raadscommissie eendrachtig. Er wordt wel maximaal ingezet op doorstroming naar de arbeidsmarkt. Kosten: 11 miljoen euro per jaar. De Amsterdamse Werkbrigade gaat structureel werk bieden aan 500 werkloze Amsterdammers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Bij de Werkbrigade hadden begin dit jaar 392 werkbrigadisten een dienstverband. Zij waren vooral actief waren in het groenonderhoud, het schoonhouden van de straat en bijvoorbeeld verkeerstoezicht. Maar ook werk in de horeca hoort tot de mogelijkheden. De gemeenteraad is zo tevreden over de resultaten van de Werkbrigade dat besloten is om de financiering ‘structureel’ te maken, oftewel voor onbepaalde tijd. 

De resultaten tot nu toe: Tot begin 2019 zijn 510 Amsterdamse werkzoekenden bij de Werkbrigade gaan werken. Dat ging vooral om oudere werkzoekenden (47-plus) en
om mensen met een werkloosheidsduur van vier jaar of langer. Van 
118 brigadisten is hun deelname inmiddels geëindigd. Daarvan zijn 55 doorgestroomd naar ander werk. Voor 50 anderen gold dat ze hun maximale twee jaar erop hadden zitten. Zij worden nog tot zes maanden daarna bemiddeld naar vervolgwerk.

De Amsterdamse gemeenteraad zit dit als een goed resultaat en voldoende reden om de Werkbrigade structureel te maken tot een maximum van 500 personen. Dat is ook het aantal dat oud-wethouder Arjan Vliegenthart (SP) in gedachte had, toen hij de Werkbrigade startte. 

Werkbrigade

Werkloze Amsterdammers kunnen in dienst treden van de Werkbrigade, maar beginnen eerst met een contract van zes maanden. Van de brigadist wordt verwacht eerst zijn of haar leven op orde te brengen, met hulp van de gemeente. Als dat goed gaat, volgt opnieuw een contract van zes maanden. Dit heet ‘ontwikkeling naar een vervolgstap’. Het verlengen met een half jaar kan tot maximaal twee jaar dienstverband. Van een vast contract is dus nooit sprake.

Het is geen werk met behoud van uitkering, want de brigadisten verdienen het minimumloon. De Werkbrigade wordt daarom ook wel met de Melkertbanen van weleer vergeleken, al verdienden WIW’ers en ID’ers destijds meer dan het minimumloon.

Doel van de Werkbrigade is om werklozen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Het is dus wat voorheen een re-integratietraject werd genoemd. Wie eerder een baan vindt dan aan het einde van deze twee jaar krijgt een premie van €1.250,- euro netto. Dat heet ‘transitievergoeding’. Ook na uitdiensttreding blijft de gemeente in beeld om te zien hoe het verder gaat met de ex-brigadist.

Bij de inzet van de Werkbrigade gaat het om zinvol werk. Inzet en resultaat worden door zowel omwonenden als opdrachtgevers gewaardeerd.

Gemeenteraad

Het plan om de Werkbrigade structureel te maken werd woensdag 10 april besproken in de commissie WIO (Werk, Inkomen en Onderwijs) van de gemeenteraad. Alle partijen in de raad konden zich vinden in de voorgestelde aanpak van wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLInks). Wel werd gevaagd om het werkterrein van de brigade waar mogelijk te verbreden, zoals naar duurzaamheid.

De ontwikkeling van de Werkbrigade en de resultaten worden gevolgd, zowel op het niveau van de individuele werknemer als voor de Werkbrigade als geheel. Ook de bijdrage van de Werkbrigade aan het leefklimaat in de stad wordt gemonitord. Voor de zomer 2019 wordt de raad geïnformeerd met een eerste nulmeting, uitgevoerd door OIS, het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in