Boodschappen zijn duurder geworden ©Fred van der Zee
Boodschappen zijn duurder geworden Fred van der Zee ©MUG Magazine

LAAG BTW-TARIEF VAN 6% NAAR 9%
Op vrijwel alle producten en diensten zit btw. Nederland kent een tarief van 21% en een laag btw-tarief voor eerste levensbehoeften. Dat lage tarief is per 1 januari verhoogd van 6% naar 9%. Die verhoging gaan we merken als we boodschappen doen. Vrijwel alle

Kassabon
Kassabon

dagelijkse boodschappen zoals brood, zuivel, groente, fruit, frisdrank, koffie, thee en andere levensmiddelen zijn iets duurder geworden.

Als je in 2018 wat boodschappen deed voor €11,07 (zie kassabon) betaal je dit jaar voor dezelfde boodschappen €11,38. Het bedrag is opgebouwd uit de productprijs €10,44 plus btw: eerst 63 cent, nu 94 cent. Op jaarbasis loopt dat aardig op. Ook onder meer boeken, kranten, tijdschriften, medicijnen, verbandmiddelen, hulpmiddelen, water, bloemen, de kapper en de fietsenmaker, tot aan kaartjes voor het zwembad en openbaar vervoer gaan naar 9%. Ook aftrekposten vallen nu in het laagste belastingtarief.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat veel boodschappen duurder worden, maar stelt dat dit voor de meeste mensen wordt gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting.

BELASTINGHERZIENING
Rutte-III kondigde in 2017 een belastingherziening aan. Die hervorming wordt in 2019 gestart en moet in 2021 zijn voltooid. In dat jaar zijn er nog maar twee belastingschijven. Met een verzamelinkomen tot €68.506,- is in 2019 het belastingtarief 38,10%; dat was 40,85%. Daarboven zakt het tarief van 51,95% naar 51,75%. Voor mensen met aow gelden vanaf 2021 nog wel drie belastingschijven. Met een verzamelinkomen tot €34.404,- wordt het belastingtarief voor hen 18,65%; tussen €34.404,- en €68.507,- wordt het 37,05% en daarboven 49,5%.

Alleen mensen met een inkomen tot €20.384,- gaan in 2019 iets meer loonbelasting betalen: 36,65% in plaats van 36,55%. Zij zullen uiteindelijk in 2021 naar een tarief van 37,05% gaan, de uiteindelijke eerste schijf. De stapsgewijze verandering van de tarieven inkomstenbelasting merkt u al op uw loonstrookje van januari.

Voor zo’n 90 procent van de belastingplichtigen pakken de veranderingen positief uit, maar de koopkracht van 12 procent van de ouderen, met vooral hoge pensioenen blijft gelijk of daalt zelfs.

ENERGIEBELASTING
De energiebelasting is flink gestegen. Een gemiddeld gezin gaat 25% meer belasting betalen. Bij een gemiddeld gezinsverbruik betaalde je in 2018 via de energierekening €614,- aan belastingen. Dat loopt dit jaar op tot €766,-. Gasverbruik wordt zwaarder belast en de Opslag Duurzame Energie (ode) wordt fors hoger.

Over een deel van je energieverbruik wordt geen belasting geheven. De hoogte van deze zogenoemde belastingkorting wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Deze was €308,54 (exclusief btw) in 2018. Per 2019 wordt deze belastingkorting verlaagd naar €257,54 (excl. btw). Als huishoudens geen energiezuinige maatregelen kunnen nemen, gaan zij in het slechtste geval per jaar €160,- meer energiebelasting betalen. Energiebesparing levert nauwelijks belastingvoordeel op. Mensen die erin slagen hun gas- en elektriciteitsverbruik met 5% te verminderen, genieten een belastingvoordeel van nog geen €5,-. Uiteraard wordt hun energierekening wel lager.

ZORGVERZEKERING
De basisverzekering pakt dit jaar gemiddeld €80,- per jaar duurder uit. Dat verschilt per verzekeraar. Het wettelijk verplichte eigen risico blijft €385,-. Per 1 januari 2019 is het basispakket wel uitgebreid. Zo is er de Gecombineerde Leefstijl Interventie (gli), ter stimulering van gezonder eten en meer bewegen. Verder wordt sinds 1 januari oefentherapie bij de longziekte copd vanaf de eerste behandeling vergoed. Wel zit er een maximum op het aantal behandelingen, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Ten slotte wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruikmaken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles. Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn, worden niet langer vergoed. In de polis van de zorgverzekering staat precies wat er verder wordt vergoed, dat verschilt per zorgverzekering. De eigen bijdrage voor medicijnen is maximaal €250,- per jaar.

ZORGTOESLAG
De zorgtoeslag gaat omhoog. Gezinnen en oudere stellen met een laag inkomen of klein aow’tje kunnen rekenen op maximaal €281,- per jaar meer toeslag. Studenten en alleenstaanden met een laag inkomen of bijstandsuitkering krijgen er maximaal €7,83 per maand bij; dat compenseert de stijging van de zorgpremie niet ­volledig.

De maximale zorgtoeslag 2019 voor alleenstaanden is €99,- per maand dus €1.188,- per jaar; voor stellen (met toeslagpartners) €192,- (€2.304,- per jaar).

COLLECTIEVE VERZEKERING MINIMA AMSTERDAM
Amsterdammers met een laag inkomen kunnen via de gemeente een collectieve basiszorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. De premie bedraagt €122,50 per maand. Het is mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten. De collectieve basisverzekering vergoedt alleen behandelingen in gecontracteerde ziekenhuizen en bij zorgaanbieders waar Zilveren Kruis een contract mee heeft. Bij andere behandelaars wordt maximaal 75% vergoed. Overigens is deze collectieve verzekering niet de goedkoopste. Veel verzekeraars bieden een budgetverzekering aan voor ongeveer €100,- per maand, met een beperkte keus in zorgaanbieders. Zo is er vaak geen contract met academische ziekenhuizen (AMC/VU).

HUURTOESLAG
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten voor mensen met een laag inkomen. De Belastingdienst kijkt naar huurprijs, inkomen, vermogen, leeftijd en woonsituatie. In 2019 is huurtoeslag mogelijk tot een maximale huurprijs van €720,42 per maand en voor jongeren onder de 23 jaar maximaal €424,44 per maand aan kale huur. Op www.belastingdienst.nl (zoekvenster: huurtoeslag) staan de voorwaarden.

KINDERTOESLAGEN
De kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget zijn iets gestegen. De maximum uurprijzen voor dagopvang die de overheid vergoedt, gaan van €7,45 per uur naar €8,02. Bovendien krijgen ouders met een verzamelinkomen van €23.000,- in plaats van 94% nu 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Ouders met een verzamelinkomen van €50.000,- en met één kind op de dagopvang krijgen ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van 77%. Daarmee loont het meer om te gaan werken en je kind naar de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang te brengen.

Ouders met een laag of midden inkomen en klein vermogen hebben naast de kinderbijslag recht op een extra kindgebonden budget voor kinderen onder 18 jaar. De belastingdienst stuurt deze ouders vanzelf bericht. Wie geen bericht krijgt en toch denkt er recht op te hebben, kan het kindgebonden budget aanvragen via Mijn toeslagen. Sinds
1 januari hebben meer gezinnen recht op het kindgebonden budget. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen wordt namelijk opgerekt van ongeveer €58.500,- naar ongeveer €75.000,-.

VRIJWILLIGERSWERK MET BEHOUD VAN WW
Wie een ww-uitkering ontvangt, heeft per 1 januari meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Tot die datum kon je (deels) gekort worden op je uitkering als je vrijwilligerswerk deed bij een organisatie zonder anbi- of sbbi-status. Die eis vervalt. Zo lang lokale buurtinitiatieven, sportverenigingen of andere organisaties zonder winstoogmerk opereren, kun je er met behoud van ww als vrijwilliger actief worden.

EIGEN BIJDRAGE WMO
Met ingang van dit jaar is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen voor iedereen gelijk: €17,50 per vier weken. Voorheen was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk en verschilde per gemeente. Amsterdam kende al een lager tarief van €13,- per vier weken voor inkomens tot €35.000,- per jaar. In 2019 geldt dat lage tarief voor alle Amsterdammers, ongeacht het inkomen. Door deze vereenvoudiging zullen meer middeninkomens gebruik gaan maken van de wmo, is de verwachting. Hun eigen bijdrage was zó hoog dat veel mensen geen hulp vroegen omdat zij dat niet konden betalen.

WETTELIJK MINIMUMLOON
Het bruto wettelijk minimumloon gaat omhoog. De bedragen in de tabel gelden voor een fulltime werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week, het hangt af van de sector waarin u werkt en de cao-afspraken. In supermarkten betekent fulltime bijvoorbeeld 40 uur, in de horeca en glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Bron: ministerie van Sociale Zaken
Bron: ministerie van Sociale Zaken

Ook op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius stijgt het wettelijk minimum loon. Eilandbewoners in de onderstand (bijstand), gepensioneerden en ouders met kinderen die kinderbijslag ontvangen gaan er ook iets op vooruit in deze ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland.

advertentie Regenboog Groep

AOW
In 2019 stijgt de aow-leeftijd met vier maanden – dat was in 2018 nog drie maanden. Wie in 2019 voor het eerst aow ontvangt is tenminste 66 jaar en vier maanden oud. De verhoging van de aow-leeftijd hangt samen met de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Dat is althans het verkooppraatje; dat lang niet voor iedereen opgaat. Het kabinet vindt ook dat werken gezonder is dan thuiszitten. Uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van geld. De staatskas verdient aan werkenden. Het probleem is nu dat veel ouderen geen volledige aow kunnen opbouwen. Mensen met zwaar werk, ouderen die ziek worden of werkloos raken komen niet meer aan het werk en bouwen een aow-gat op. De aow-bedragen zijn in 2019 wel iets hoger geworden.

Bron: Sociale Verzekeringsbank
Bron: Sociale Verzekeringsbank
tekst Trudy Admiraal | beeld Fred van der Zee @MUG Magazine
Disclaimer: MUG tracht regels zo helder mogelijk uit te leggen maar kan door de complexiteit van de regels niet altijd instaan voor de juistheid van de informatie. Aan MUG-artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. Dat geldt ook voor de genoemde bedragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in