© George Maas/Fotonova
© George Maas/Fotonova

VERKIEZINGEN

Wat wordt de positie van zzp-ers na de verkiezingen? Het moet radicaal anders, vinden de meeste politieke partijen, met meer zekerheden en een minimumtarief.

De redactie van MUG Magazine zet belangrijke zaken uit de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen naast elkaar voor zaken die vooral minima raken. Eerder schreef MUG Magazine al over het minimumloon (die mag van alle partijen omhoog, maar met grote onderlinge verschillen), over de eigen bijdrage in de zorg (afschaffen of bevriezen, daar gaat het over) en de bijstand (wel of niet koppelen aan de verhoging van het minimumloon is het belangrijkste verschil). Dit keer de positie van de zzp-er.

Ongelijkheid bestrijden

Nagenoeg alle partijen vinden dat zzp-ers een betere bescherming moeten krijgen. Er zijn op dit moment te grote verschillen tussen de verschillende contractvormen op het vlak van juridische bescherming, sociale zekerheid en de behandeling door de fiscus. ‘De wildgroei aan flexcontracten moet stoppen’, zeggen de partijen elkaar na. Vooral D66 gaat hierin het verst door het hele stelsel van toeslagen en belastingheffing op de schop te gooien, met voor de zzp-er onder meer een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering waaraan alle werkenden deelnemen.

Minimumtarief

Sommige partijen denken dat het invoeren van een minimumtarief extra bescherming kan geven aan een zzp-er. Zo wil de PvdA de mededingingswet aanpassen, zodat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarieven. ‘Ook worden er (sectorale) minimumtarieven afgesproken, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.’ Ook GroenLinks is voorstander van een minimumtarief. De VVD wil vooral schijnconstructies aanpakken. ‘Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp-er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de belastingdienst. Ook zijn deze werkgevers verplicht om schijn-zzp-ers weer in dienst te nemen.’

Drie ‘rijbanen’ voor werkenden

Het onderscheid tussen arbeidsrelaties moet duidelijker worden, schrijft de ChristenUnie. ‘Het onderscheid tussen zelfstandige, werknemers met een contract of werknemers op uitzendbasis wordt duidelijker. Er komen heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen tussen deze drie verschillende contracten. Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt het uitgangspunt de ‘werknemer, tenzij-benadering’.

Fiscus

Bijna alle partijen bepleiten een einde aan de huidige fiscale voordelen van het zzp-erschap. Zo zegt het CDA dat  ‘een minister voor ondernemerschap’ de onbedoelde negatieve gevolgen van deze voordelen ‘goed moet begeleiden’.

Kostendelersnorm

In een volgende bijdrage komt de ‘kostendelersnorm’ aan bod. Op dit moment is het nog zo, dat hoe meer volwassen personen in je huis wonen, hoe lager je bijstandsuitkering. Welke partijen willen deze (door velen gehate) korting op de bijstand handhaven of juist aanpassen?

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in