Je portemonnee in 2022: dit gaat er veranderen

Wat verandert er in 2022 in de portemonnee van Amsterdammers die weinig hebben te besteden? De belangrijkste punten.

0
1754

Het komende jaar wordt moeilijk voor burgers met een smalle beurs. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) draait niet om deze ongemakkelijke waarheid heen. De groei van inkomens en uitkeringen weegt niet op tegen de inflatie. Tel daarbij op de explosief stijgende gasprijs. Het Kabinet was op Prinsjesdag nog altijd demissionair. Daardoor blijft een echte aanpak van maatschappelijke problemen als de groeiende armoede en ongelijkheid in het komende jaar nog uit.

Minimumloon en uitkeringen

Het minimumloon schommelde in 2021 tussen de €9,72 en €10,80 per uur. Al jaren pleiten de linkse partijen SP en GroenLinks en de vakbonden voor een verhoging tot €14 per uur. Maar ook op rechts begint de noodzaak van een verhoging door te dringen, al willen VVD, D66 en CDA niet zover gaan als de linkse partijen. De drie sociaal-economisch rechtse partijen mikken op een verhoging van 10 procent.

Een regeerakkoord was er op Prinsjesdag nog niet, reden waarom er nog geen echt ingrijpende verandering aan het minimumloon te zien is in 2022. We zien het komende jaar een stijging van een bescheiden 2,6 procent.

Een lichte stijging zien we ook in de uitkeringen. De bijstand zal stijgen met 1,3 tot 1,5 procent, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Prijsstijgingen maken echter dat de koopkracht van bijstandsgerechtigden niet zal stijgen. Er ligt een lichte daling van 0,2% tot 0,3 procent in het verschiet.

Overige uitkeringen zoals WIA, Wajong en WW stijgen ook met gemiddeld 1,5 procent. Voor de AOW is dit 1,6 procent. Voor uitkeringsgerechtigden anders dan de bijstand zal de koopkracht gemiddeld gelijk blijven of iets stijgen.

Amsterdammers met een bijstandsuitkering mogen sinds 1 maart 2021 wat bijverdienen. Zij mogen 30 procent van het verdiende loon in deeltijdwerk houden, met een maximum van €215. Dit experiment duurt tot 31 december 2022. Het is nog onbekend of het daarna wordt verlengd.

Belastingen

De inkomstenbelasting daalt licht, van 37,10 procent naar 37,07 procent. In de praktijk betekent dit dat je iets meer van je verdiende loon mag houden dan vorig jaar. Met een laag inkomen zul je hiervan weinig merken, vanwege de zeer geringe daling.

De algemene heffingskorting zal stijgen met €37 tot €2.847 per jaar. Deze heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Iedereen heeft hier recht op. De korting is hoger naarmate het inkomen lager is.

Heb je inkomen uit een onderneming of overige werkzaamheden naast je werk? Dan heb je misschien recht op arbeidskorting. Deze korting op je inkomstenbelasting is afhankelijk van je inkomen. Vanaf een jaarlijks inkomen van €35.653 wordt deze steeds lager. De korting stijgt in 2022 met €55 naar maximaal €4.260.

© Patricia Nauta

Verder zien we in 2022 een stijging in de ouderenkorting, een belastingkorting voor AOW’ers. Deze stijgt met €23 naar € 1.726.

Tenslotte zien we nog een verandering in de bijdrage in de Zorgverzekeringswet. Voor wie in loondienst is, komt deze op rekening van de werkgever. Zelfstandigen en gepensioneerden moeten de bijdrage echter zelf betalen. Deze bijdrage daalt van 5,75 procent naar 5,45 procent van het inkomen.

Huren

2021 was voor sociale huurders een jaar waarin de huur werd bevroren, vanwege de coronacrisis. Komend jaar is de huurverhoging terug van weggeweest. Het hardst getroffen zijn de zogenoemde scheefhuurders: huurders die eigenlijk te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Hoge middeninkomens kunnen een verhoging tegemoetzien van maximaal €50. Voor hoge inkomens zal deze verhoging maximaal €100 zijn.

Huurwoningen met een maandelijkse huur van onder €300 wacht een flinke verhoging. Deze kan maximaal €25 bedragen. Dit staat los van het inkomen van de huurder.

Gasrekening en compensatie

Het zal niemand ontgaan zijn: het komende jaar stijgt de gasrekening van de meeste Nederlanders flink. Nederlanders betalen tot gemiddeld €900 per jaar meer aan energie.

© Patricia Nauta

Een gemiddeld huishouden zal hiervan €430 door de staat gecompenseerd krijgen. Dit neemt niet weg dat de energiekosten voor veel Nederlandse huishoudens fors zullen stijgen. Wil je weten wat je het komende jaar kunt verwachten, kijk dan wat voor contract je hebt bij je leverancier. Heb je een variabel contract, dan is de kans op een forse verhoging reëel. Met een vast doorlopend contract merk je minder van de stijging.

Toeslagen

De zorgtoeslag gaat voor de laagste inkomens €1 tot €5 per maand omhoog. De huurtoeslag zal alleen stijgen bij een huurstijging. Het kindgebonden budget voor het eerste kind stijgt met €2 per maand. Vanaf het tweede kind gaat dit omhoog met €7 per kind per maand. De kinderbijslag blijft gelijk.

De zorg: eigen risico en eigen bijdrage

Als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket moet je de eerste €385 zelf betalen. Deze bijdrage heet het eigen risico. Dit bedrag van €385 blijft het komende jaar wederom ongewijzigd.

© Patricia Nauta

Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor gehoortoestellen of orthopedische schoenen. Ook sommige geneesmiddelen hebben een eigen bijdrage. Deze is maximaal €250 per kalenderjaar. Ook dit verandert niet in 2022.

Zorgverzekeringen

Alle zorgverzekeraars laten hun premie stijgen in 2022. Deze premiestijgingen komen onder meer door duurdere geneesmiddelen en de aanhoudende corona-crisis. Bij de vier grote verzekeraars (Menzis, CZ, ZilverenKruis en VGZ) ligt die stijging tussen de €3 en ruim €8 per maand. De goedkoopste zorgverzekering sluit je af bij Zekur.nl. Deze naturapolis bedraagt €105,95 per maand.

© Patricia Nauta

De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Voor 2022 zien we enkele uitbreidingen. De regeling voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten wordt verlengd, tenminste tot 1 augustus 2022. Onder deze zorg vallen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

advertentie Regenboog Groep

Daarnaast vergoedt de basisverzekering vanaf 2022 het verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie (een immuuntherapie tegen kanker), elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning in de thuissituatie en medicatie tegen de spierziekten Duchenne en SMA. Ook medicatie tegen chronische hypoparathyreoïdie (een bijschildklieraandoening) en acute hepatische porfyrie (een stofwisselingsziekte) wordt vanaf 2022 helemaal vergoed.

Collectieve zorgverzekering

Ook in 2022 kunnen Amsterdammers met een krappe beurs een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. Deze verzekering bestaat uit de naturapolis Basis Zeker en aanvullende AV Amsterdam verzekeringen. De gemeente geeft korting op zowel de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Let wel: de basisverzekering is een naturapolis en vergoedt daarom alleen zorg van zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.

© Patricia Nauta

Mocht je van zorgverzekering willen wisselen, dan kun je nog tot 31 december je oude verzekering opzeggen. Een nieuwe verzekering afsluiten kan tot uiterlijk 31 januari 2022.

MUG tracht wetten en regels zo helder mogelijk uit te leggen maar kan door de complexiteit van de regels niet altijd instaan voor de juistheid van informatie. Aan MUG-artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in