De maand MUG: december

MUG Magazine maakt maandelijks een selectie van nieuwsberichten die minima aangaan. Naast berichten uit de media verwerkt MUG nieuws van overheden, instanties en organisaties. MUG Magazine zorgt dat u bij blijft, ook als u geen krantenabonnement hebt en het nieuws niet op de voet volgt. MUG houdt u wakker!

0
1147
De maand MUG
MUG houdt je wakker
  • Te weinig mensen met schuld krijgen hulp
  • Toch geen aanscherping toelatingseisen WIA
  • Aandacht voor armoede èn laaggeletterdheid
  • Sociale dienst amsterdam gaat de wijken in
  • ChristenUnie wil meer hulp voor ouderen
  • Werkloosheid daalde eind vorig jaar verder
  • Helmpje op, helmpje af… snorscooter van fietspad

Te weinig mensen met schuld krijgen hulp

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan, zo constateert het instituut voor budgetvoorlichting Nibud. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Het Nibud stelt dat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Het Nibud roept gemeenten dan ook op mensen met geldproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek, of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie. Maar liefst 1,5 miljoen huishoudens (21 procent van de bevolking) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Vooral over die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens, maakt het Nibud zich zorgen.


Toch geen aanscherping toelatingseisen WIA

De voorgenomen bezuinigingen op toekomstige arbeidsongeschikten is van de baan. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk claimt de overwinning van ‘honderden ondertekenaars van de petitie’ tegen het ‘asociale plan een kwart miljard te bezuinigen op chronisch zieken en arbeidsongeschikten’. Volgens Van Dijk heeft het kabinet ‘naar ons, de FNV en het gezonde verstand geluisterd’. In het regeerakkoord spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af dat er strenger zou worden getoetst of iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (wia, Wajong). Die aanscherping gaat nu niet door. Minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken) heeft zijn hoop gevestigd op afspraken met werkgevers en verzekeraars over loondoorbetaling en reïntegratie bij ziekte, zodat werknemers minder snel in de wia belanden.


Aandacht voor armoede èn laaggeletterdheid

AMSTERDAM – Om meer laaggeletterden te bereiken, hebben de taalconsulenten van de gemeente Amsterdam samenwerking gezocht met de MaDi’s (maatschappelijk werk). Met gezamenlijke spreekuren wil de gemeente bereiken dat aandacht voor laaggeletterdheid vast onderdeel wordt van de werkwijze van het maatschappelijk werk. De gemeente gaat ook bewindvoerders, die een intensieve relatie hebben met klanten die schulden hebben, adviseren hoe ze hun klanten door kunnen verwijzen naar het taalaanbod. Dat geldt ook voor budgetbeheerders. Tevens wordt er een actie rond het thema ‘taal’ georganiseerd voor Stadspashouders. Ook krijgen taalvrijwilligers trainingen in het herkennen van armoede en het doorverwijzen naar hulpinstanties. Inmiddels doen Humanitas en ABC al een proef, waarbij klanten zowel worden geholpen door een taalvrijwilliger als door een vrijwilliger voor de financiële administratie. Ook komt er een proef om in het taalprogramma voor ouders van basisschoolkinderen aandacht te besteden aan armoede en financiële vaardigheden.


Sociale dienst amsterdam gaat de wijken in

AMSTERDAM – Het Amsterdamse stadsbestuur trekt vier miljoen per jaar uit om de werkdruk bij klantmanagers van de sociale dienst te verlagen. Er komen vijftig klantmanagers bij. Ervaringen met programma’s voor jongeren, statushouders (vluchtelingen) en Meedoen Werkt hebben de gemeente geleerd dat je mensen met een intensieve, persoonlijke aanpak beter naar werk kunt bemiddelen. Nieuw is dat de sociale dienst (WPI) méér de wijken in gaat. Klantmanagers gaan bekijken met welke lokale bedrijven of buurtinitiatieven ze kunnen samenwerken. Begonnen wordt in Oud-Noord, Bijlmer-Oost en Osdorp. Dat zijn gebieden waar inzet van de sociale dienst het meest nodig is, aldus GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Voor de zomer komen er nog twee gebieden bij. De wethouder verwacht met de nieuwe werkwijze meer maatwerk te kunnen bieden. “Vroeger kreeg je te horen: dit werk is er, misschien zit er wat voor je bij. Nu gaan job hunters voor je op zoek naar een baan.”


ChristenUnie wil meer hulp voor ouderen

AMSTERDAM – De ChristenUnie vraagt het Amsterdamse stadsbestuur te onderzoeken of in elke wijk een vertrouwenspersoon kan komen, die ouderen zonder sociaal vangnet helpt met het invullen van formulieren of het aanvragen van hulp. Ouderen missen vaak een vertrouwenspersoon. De helft van de ouderen zegt de formulieren niet in te kunnen invullen die nodig zijn om hulp aan te vragen, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit dat onderzoek blijkt ook dat de eenzaamheid onder ouderen die alleen thuis wonen, toeneemt. Maar liefst 85 procent van de ouderen, die van de gemeente huishoudelijke hulp krijgen, vreest geen sociaal vangnet te hebben als zich een noodsituatie voordoet. De ChristenUnie wil van het stadsbestuur weten of ze inzicht heeft in het aantal ouderen zonder sociaal vangnet en wat de gemeente in die gevallen doet.


Werkloosheid daalde eind vorig jaar verder

De werkloosheid is gedaald tot beneden het niveau van voor de crisis in 2008. Het aantal werklozen nam verder af naar 326.000. Dat betekent dat nog maar 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit, voor zover ze zich als werkzoekend hebben gemeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kijkt voor het berekenen van de werkloosheidscijfers niet naar mensen die het zoeken naar werk hebben opgegeven, zoals ouderen die tamelijk kansloos zijn op een betaalde baan, zzp’ers en partners van werkenden. In lijn met de afnemende werkloosheid zag uitkeringsinstantie UWV het aantal ww-uitkeringen afnemen tot 267.000 lopende uitkeringen, een vermindering van 2.000 in een maand tijd. Toch zitten er nog vele duizenden mensen tegen hun zin thuis; vooral 50-plussers vinden maar moeilijk opnieuw een baan.


Helmpje op, helmpje af… snorscooter van fietspad

AMSTERDAM – Vanaf 8 april 2019 is het zover, dan mogen snorfietser, in de volksmond ‘scooters’ (met blauwe kentekenplaat) binnen de ring A10 niet meer op het fietspad, uitgezonderd drukke auto­routes als de Wibautstraat en de Piet Heinkade (voor de volledige lijst, zie www.amsterdam.nl/snorfiets-rijbaan). Waar snorfietsen de rijbaan op moeten, is het dragen van een helm verplicht, ook op 30 km-wegen.
Op het fietspad dan weer niet, hoewel het natuurlijk veiliger is om altijd een helm te dragen op relatief snelle tweewielers als snorscooters en e-bikes. De gedeeltelijke helmplicht zal zeker in het begin voor veel gedoe en verwarring zorgen.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in