advertentie

 

Bedankt voor uw donatie aan MUG!

Donaties zoals deze houdt ons team gemotiveerd om door te gaan, zodat wij u gratis het MUG Magazine maandblad kunnen aanbieden. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken, want zonder u zouden wij dit niet kunnen doen. Door uw financiële (en morele) bijdrage voelen wij ons gesteund, en laat u zien dat wij bestaansrecht hebben.

Met vriendelijke groet,

Team MUG

 

ANBI status

De stichting BBU is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling.

MUG is een uitgave van stichting BBU (Anbi-status) en draait op advertentie-inkomsten en opdrachten voor derden, zoals de stichting Van Schulden naar Kansen en de gemeente Amsterdam. Een tot nu toe zeer bescheiden deel van de inkomsten komt uit (post)abonnementen. Stichting BBU heeft geen winstoogmerk.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 33206833, onder de handelsnamen Stichting BBU, uitgeverij ‘MUG’, postbus 6259 1005 EG te Amsterdam. RSIN: 008 64 98 20

X