Vrijwilligersvergoeding met €200,- per jaar omhoog

Vrijwilligers mogen per 1 januari een hogere belastingvrije vergoeding krijgen. De vergoeding voor 2019 is maximaal €1.700,- per jaar. Dat geldt ook bijstandsontvangers

0
546
Bas in het Dr. Sarphatihuis
Baz Rozeboom werkt als vrijwilliger in het Sarphatihuis. Beeld ©Sake Rijpkema

Goed nieuws voor vrijwilligers: per 1 januari is de maximum vergoeding verhoogt naar €170,- per maand, met een maximum van €1.700,- per jaar. Uitkeringsgerechtigden kunnen met vrijwilligerswerk hun inkomen enigszins opkrikken. Helaas kunnen lang niet alle goede doelen-organisaties en initiatieven een vrijwilligersvergoeding betalen.

De vrijwilligersvergoeding is bedoeld voor wie zich als vrijwilliger inzet voor een goede doelen-organisatie (ANBI), sportvereniging of kerkgenootschap. In principe is de vergoeding een vergoeding per uur aan vrijwillige inzet. Wie 22 jaar of ouder is, mag maximaal €5,- per uur (dat was €4,50) ontvangen, met een maximum van €170,- (was €150,-) per maand en €1.700,- (was €1.500,-) per jaar.

Ook jongeren tot 22 jaar mogen een vergoeding ontvangen voor hun vrijwilligerswerk maar die ligt lager: €2,75 (was €2,50) per uur. Ook voor jongeren geldt een maximum van €170,- per maand en €1.700,- per jaar. Zij worden dus geacht meer uren aan vrijwilligerswerk te besteden voordat ze hun maximale belastingvrije vergoeding bereiken.

Welkome aanvulling op bijstand

Ook wie een bijstandsuitkering ontvangt, mag de vergoeding ontvangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de uitkering. Bijstanders kunnen dus met vrijwilligerswerk, zonder korting op hun uitkering, tot €170,- per maand (of €1.700,- per jaar) ‘bijverdienen’. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het werk mag betaald werk of het zoeken daarnaar niet in de weg staan, en het mag geen werk zijn waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen (verdringing). Bijstandsontvangers dienen hun vrijwilligerswerk – ook als ze daar geen vergoeding voor krijgen – aan de gemeente door te geven, als onderdeel van hun inlichtingenplicht.

Een vrijwilligersvergoeding is onbelast voor de loon- en inkomstenbelasting. De ontvanger hoeft deze inkomsten dan ook niet aan de Belastingdienst op te geven en dat geldt ook voor organisatie die de vergoeding verstrekt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Niet iedere organisatie, laat staan onderneming, mag zomaar vrijwilligersvergoedingen verstrekken.

Voorwaarden aan vrijwilligerswerk

Organisaties dienen een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) te hebben, met uitzondering van sportverenigingen en organisaties die niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Ook organisaties die een sociaal belang behartigen (SBBI) mogen met vrijwilligers werken. Voorbeelden van een SBBI zijn zangkoren en amateurgezelschappen, speeltuinen en buurtverenigingen. Een voorbeeld van een ANBI is Stichting BBU, uitgever van MUG Magazine. Of een organisatie een ANBI-erkenning heeft, kan worden opgezocht via de Belastingdienst. Een gewoon bedrijf, dat op winst uit is, kan geen vrijwilligers aannemen.

Ook aan de vrijwilliger worden voorwaarden gesteld. De belangrijkste is dat het vrijwilligerswerk geen verkapt dienstverband is. Wie al in dienst is een organisatie of sportvereniging mag niet ook nog eens vergoed worden voor eventueel extra vrijwilligerswerk bij dezelfde club. De vrijwilliger doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep en de vergoeding is zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligersvergoeding is nooit verplicht

Organisaties zijn overigens niet verplicht tot het geven van een vrijwilligersvergoeding. Veel organisaties en initiatieven als buurtverenigingen hebben geen of te weinig budget om (al) hun vrijwilligers te betalen. Gemeenten subsidiëren in de regel geen vrijwilligerswerk. Ook heeft een organisatie het recht om minder te vergoeden. Onbezoldigd vrijwilligerswerk en andere kosten die iemand maakt ten behoeve van bijvoorbeeld een ANBI kunnen wel, onder voorwaarden, van de belasting worden afgetrokken.

Bij de foto: Sake Rijpkema maakt, i.s.m. de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) voor MUG Magazine fotoreportages van vrijwilligerswerk. Klik hier voor de reportages.
advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here