AMSTERDAM – Alle 40.000 bijstandsgerechtigden in Amsterdam zullen door de sociale dienst worden benaderd. Wethouder Rutger Groot Wassink (Werk en Inkomen, GroenLinks) hoopt zeker 10.000 werklozen weer aan het werk te krijgen. Het ministerie vindt dat Amsterdam ondermaats presteert in het laag houden van het aantal bijstandsgerechtigden. De hoofdstad doet het slecht in vergelijking met het landelijk gemiddelde en gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Wethouder Groot Wassink voelt zich absoluut niet op het matje geroepen door het Rijk. “Welnee, het Rijk maakt het allemaal niks uit. Ik vind zelf dat we veel meer moeten doen om mensen aan werk te helpen. We hebben te veel mensen de afgelopen jaren aan hun lot overgelaten.”

Maar als u het aantal mensen in de bijstand niet fors terugdringt, wacht Amsterdam een door het Rijk opgelegde korting.

“Op termijn kan het de gemeente inderdaad veel geld gaan kosten als we niets doen. Maar dat is niet de reden. Ik denk echt dat we veel mensen in de bijstand aan een baan kunnen helpen. We hebben daar de afgelopen jaren prima ervaringen

mee opgedaan. Denk aan onze aanpak van jeugdwerkloosheid in Nieuw-West. De Amsterdamse jeugdwerkloosheid ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde. We willen ook andere groepen laten profiteren van dat soort succesvolle projecten. Denk ook aan de Werkbrigade.”

Gaat de sociale dienst echt alle 40.000 bijstandsgerechtigden voor een gesprek uitnodigen?

“In principe wel maar een groot deel spreken we natuurlijk al, daar hebben we al contact mee omdat ze net bijstand hebben aangevraagd of omdat ze al met hulp van de gemeente uit de bijstand proberen te komen. Het gaat nu vooral en in eerste instantie om mensen die al jaren buiten beeld zijn, die we naar mijn mening te lang geen aandacht hebben gegeven.”

En wie niet voldoende meewerkt, wacht sancties. Bijstandsgerechtigden worden daar bang van. U roept daarmee de woede op van ondere andere de Bijstandsbond en de Participatieraad.

“Tegen dat beeld verzet ik mij. We gaan iemand die feitelijk arbeidsongeschikt is echt niet dwingen om werk te aanvaarden. Maar we houden inderdaad een stok achter de deur voor wie wel kan werken maar geen zin heeft. Een jongere bijvoorbeeld, bij wie geen achterliggende problemen een rol spelen naar die gewoon een schop onder zijn kont nodig heeft. Ik vind echt dat die niet weg mag komen met ‘ik heb even geen zin’. Bovendien moeten we nu toeslaan. Er is enorm veel werk, werkgevers zitten te springen om personeel. Daar moet je nu van profiteren. Mensen voor wie er drie jaar geleden echt geen baan in zat, maken nu wellicht wel serieuze kans op betaald werk. Die mensen wil ik niet onnodig werkloos thuis laten zitten.”

Dat is een ander punt van kritiek, ook weer uit de hoek van de Bijstandsbond. U legt de verantwoordelijkheid als vanouds neer bij de werkloze in plaats van bij de werkgever, die vaak veel te hoge eisen stelt.

“Onzin, ik spreek werkgevers juist aan op hun verantwoordelijkheid. Die moeten leren verder te kijken dan ze gewend zijn.”

Waar is de Rutger Groot Wassink die voor een basisinkomen pleitte en als GroenLinks-gemeenteraadslid het college dwong om met regelluwe bijstand te experimenteren?

“Die gelooft nog steeds in het basisinkomen maar dan wel voor iedereen. Dat voeren we dus als stad niet even in ons eentje uit. En het testen van de regelluwe bijstand blijft, net als het Koersbesluit.”

Het Koersbesluit Re-integratie van 2016 beloofde een ander, minder repressief beleid jegens werklozen. Zo zou in het vervolg worden aangesloten bij de motivatie en persoonlijke voorkeuren van mensen. In plaats van uitstroom naar werk als korte termijn-doelstelling kwam de nadruk te liggen op ‘maatschappelijk resultaat en aansluiten bij de kansen en mogelijkheden van mensen’. De verplichte tegenprestatie in de bijstand wordt niet nageleefd, in plaats daarvan hanteert de gemeente Amsterdam een ‘tegenprestatie op basis van vrijwilligheid’. En ‘het experiment regelluwe bijstand, waarin mensen bij kunnen verdienen zonder het recht op hun uitkering te verliezen, wordt doorontwikkeld en waar mogelijk uitgebreid’, zo staat letterlijk in het coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw geluid van vorig jaar mei.

advertentie Regenboog Groep

1 REACTIE

  1. En telkens maar weer die leugen herhalen dat de werkgevers staan te springen om personeel.

    Waar zijn die betaalde banen dan?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here