Minimakinderen kunnen nu ook op schoolreisje

Wethouder Marjolein Moorman (PvdA) springt bij als ouders de 'vrijwillige' ouderbijdrage niet kunnen betalen.

0
382

AMSTERDAM – De gemeente gaat de vrijwillige ouderbijdrage betalen voor kinderen uit Amsterdamse minimagezinnen. Vanaf komend schooljaar hoeven kinderen uit arme gezinnen niet meer thuis te blijven als hun klasgenoten een schoolreisje maken.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Armoedebestrijding) wil niet meer meemaken dat kinderen niet op schoolreisje mee mogen omdat hun ouders de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage niet kunnen betalen, schrijft de Volkskrant. Amsterdamse basisscholen kunnen vanaf komend schooljaar gebruikmaken van de Stadspas-regeling Vrijwillige Ouderbijdrage, bedoeld voor ouders die tot 120 procent van het wettelijk minimumloon verdienen.

Volgens de Volkskrant kunnen ouders per kind €50,- ouderbijdrage door de gemeente laten overmaken. Hiervoor wordt dan wel €28,- afgetrokken van de Scholierenvergoeding van (€244,-) die minimagezinnen sowieso al krijgen. Van de regeling zouden zo’n 17.000 Amsterdamse kinderen gebruik kunnen maken; zoveel schoolgaande minimakinderen telt de stad.

Scholen die te veel vragen, worden gekort

Scholen zijn verplicht om kinderen met de regeling aan alle activiteiten te laten meedoen, dus ook aan schoolreisjes. Zij mogen vanaf komend jaar maximaal €225,- aan ‘vrijwillige’ ouderbijdrage vragen. Scholen die meer vragen, worden op gemeentelijke subsidies gekort. Vooral in Amsterdam-Zuid verlangen scholen een nogal hoge ouderbijdrage, tot wel €700,- per kind per schooljaar, aldus de Volkskrant.

De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar scholen zeggen de bijdrage nodig te hebben voor extra activiteiten zoals excursies en schoolreisjes. Als veel ouders op een school de bijdrage niet kunnen betalen verschraalt het aanbod. Scholen staan soms voor een dilemma: een kind wel of niet toch mee laten doen, hoewel de ouders niet hebben betaald. De vrijwilligheid van de ouderbijdrage staat daarom nogal eens ter discussie, ouders voelen in elk geval een morele plicht om bij te dragen en niemand ziet graag dat zijn kind niet mee mag doen.

Geslaagd experiment in Zuidoost

De Stadspas-regeling Vrijwillige Ouderbijdrage komt niet uit de lucht vallen. Afgelopen jaren is met succes geëxperimenteerd. Eerst op vier scholen in Zuidoost en dit schooljaar op nog eens 82 scholen (van de bijna 300) met een arme leerlingenpopulatie.

Het probleem van de niet zo vrijwillige ‘vrijwillige’ ouderbijdrage speelt natuurlijk ook landelijk. De Tweede Kamer nam een motie aan om de ouderbijdrage te beperken, maar minister onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) zag daar niks in.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here