Maatregelen tegen inkomensverlies en huurachterstand

AMSTERDAM - Vooral wie geen buffer en al betalingsachterstanden heeft, loopt nu extra risico. Zelfstandigen – zzp’ers en ondernemers – kampen vaak al met inkomensverlies door de corona-crisis. De gemeente roept op tot coulance bij de inning van (huur-)schulden en voert zo snel mogelijk de overbruggingsregeling voor zelfstandigen Tozo uit.

0
350

Het effect van de corona-crisis op de inkomenspositie van veel Amsterdammers is enorm. Vooral zelfstandigen zijn onzeker over hun werk of leiden nu al inkomensverlies. Sommige Amsterdammers dreigen uit hun huis te worden gezet. De gemeente doet een beroep op huisbazen, corporaties en Vattenfall om hun menselijke gezicht te laten zien.

Door inkomensverlies als gevolg van de corona-crisis kunnen mensen in de problemen komen met de betaling van huur of hypotheek en andere vaste lasten. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de woningcorporaties, energieleverancier Vattenfall, Waternet, commerciële verhuurders, deurwaarders en de politie verzocht om coulant om te gaan met huishoudens die in betalingsproblemen komen. Het dringende verzoek is om tijdelijk niet vanwege betaalachterstand huisuitzettingen en afsluitingen uit te voeren. Al deze organisaties hebben inmiddels aangegeven zeker tot 6 april niet over te gaan tot ontruiming of afsluiting.

Deze coulance kan echter niet met zekerheid worden verwacht van particuliere huisjesmelkers. Overigens waarschuwen ook de corporaties dat iedere situatie apart wordt gewogen. Ze beloven dat ‘met veel zorgvuldigheid’ wordt gekeken naar ‘wat werkt voor het betreffende huishouden’, dat de huur niet kan betalen. Zo kan er worden overgegaan tot uitstel van huurbetaling (ook voor bedrijven). Diverse particuliere verhuurders, zoals de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers Vastgoed Belang, geven aan open te staan voor het maken van afspraken met hun huurders.

Het college wijst op bestaande maatregelen ter voorkoming van oplopende financiële problemen, zoals Vroeg Eropaf en de regeling ‘Geregelde betaling’. Dat is aftrek van vaste lasten van het inkomen van bijstandsgerechtigden.

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het college van burgemeester en wethouders maakt zich vooral zorgen over de flexwerkers. Dat zijn mensen met een uitzendbaan, een 0-uren- of tijdelijk contract. Veel zzp-ers krijgen te maken met een terugval in inkomen. Het versterken van de bestaanszekerheid voor deze groepen heeft nu prioriteit.

Het kabinet heeft tot een tijdelijke, versoepelde inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers, en dus ook zzp’ers. Deze regeling gaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heten en wordt door de gemeente uitgevoerd.

Zelfstandigen kunnen straks drie maanden lang, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook een lening is mogelijk, tegen een verlaagd rentepercentage.

Het Rijk legt de laatste hand aan de regeling. Ondernemers en zzp’ers kunnen zich al wel voor Tozo melden. Ook heeft de gemeente voor zelfstandigen een informatiepagina gemaakt over de corona-crisis. Voor zelfstandigen die minder digitaal vaardig zijn, bestaat de mogelijkheid om een papieren aanvraag in te dienen.

Inmiddels hebben meer dan 20.000 zelfstandigen een melding gedaan voor de nieuwe regeling. Aanvragen moeten binnen vier weken worden afgehandeld. Voorschotten zijn niet uitgesloten, maar zullen door de grote aanmelding én beoogde korte afhandeltijd er niet altijd toe leiden dat ondernemers sneller geld op hun bankrekening hebben staan. Het uitgangspunt is hoe dan ook zo snel mogelijk toekennen.

 

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here