Extra inzet gemeente zwakkeren en daklozen

AMSTERDAM - De gemeente inventariseert wat Amsterdammers en tal van organisaties doen om met name zwakkeren te helpen om de corona-crisis te doorstaan, al dan niet met steun vanuit de Stopera.

0
220

De corona-crisis raakt zeker ook de meest kwetsbare groepen: ouderen, zieken, Amsterdammers in een kwetsbare maatschappelijke positie en daklozen. De gemeente zet extra in om deze groepen te helpen en brengt in kaart wat er al gebeurt.

Organisaties, bedrijven, instellingen en bewoners nemen al hun verantwoordelijkheid, vaak op buurtniveau. Boodschappen doen voor buren, lokale ondernemers steunen en zelf straten schoonmaken – om maar wat te noemen. Welzijnsinstellingen, de KLM en de RAI hebben de handen ineen geslagen om extra maaltijden voor GGZ-patiënten te verzorgen. Sommige scholen regelen dat hun leerlingen bijspringen in de zorg, in plaats van op straat rond te hangen.

Buurtwerkorganisaties hebben een website en telefoonnummer geopend voor praktische hulpvragen en contactverzoeken. Dat kan gaan om boodschappen of een luisterend oor. Het nummer is (020) 767 0031. Via de website kunnen vrijwilligers zich aanmelden die hulp willen bieden.

Dak- en thuisloos

Ook in de nacht- en winteropvang van dak- en thuislozen is alles gericht op het tegengaan van verspreiding van het virus. Amsterdam telt zo’n 6.500 opvangplekken, van permanent en tijdelijk of seizoensgebonden. De GGD adviseert om mensen niet op te vangen in groepen groter dan 50, terwijl de winteropvang aan de Transformatorweg normaal tot wel 400 personen opvangt. Nu maximaal 150. Nederland telt ongeveer 40.000 daklozen, volgens het Leger des Heils.

Het ministerie van Volksgezondheid eist dat gemeenten de opvang ook overdag openhouden, om de verspreiding van corona zoveel mogelijk tegen te gaan. Amsterdam geeft gehoor aan deze oproep door onder meer een sporthal voor dak- en thuislozen beschikbaar te stellen. Er zijn ruim 6.000 opvangplekken in de stad.

De huisvesting van statushouders is stopgezet. De gemeente wil het contact zo beperken, conform de richtlijnen van het RIVM. Er is geen zicht op de medische toestand van alle statushouder. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk kunnen statushouders nu niet begeleiden bij hun verhuizing en inrichting van een woning. Winkels waar statushouders voordelig spullen voor hun ruimte kunnen kopen zijn gesloten. Toch geldt ook voor hen dat zij, conform de richtlijnen van het ministerie, zoveel mogelijk van straat moeten worden gehouden.

Inloophuizen en vrouwenopvang

Veel daklozen, waaronder ongedocumenteerden, maken overdag gebruik van inloophuizen. Sommige moeten hun deuren sluiten vanwege de risico’s voor hun (vaak oudere) bezoekers en vrijwilligers. Zo is ook het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht gesloten. De Regenboog-groep heeft twee alternatieve locaties ingericht.

De inloophuizen die wel open kunnen krijgen het drukker. Met de inloophuizen is daarom afgesproken dat zij mensen adviseren om waar mogelijk buiten te blijven. Buiten lopen ze het minste risico op besmetting, stelt ook de GGD. Alleen mensen die geen ander alternatief hebben worden nog toegelaten bijvoorbeeld, voor gebruik van sanitair, maaltijden of een rustmoment. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid zal dus ook vaker overdag zijn.

Voor vrouwen in nood – vaak vanwege huiselijk geweld – blijven noodbedopnames, huisverboden en aanmelding voor de crisisopvang mogelijk. De ‘huiskamers’ zijn gesloten, net als het kinderwerk. Cliënten in de opvang kunnen voorlopig geen bezoek ontvangen.

Veilig Thuis is aangemerkt als vitale organisatie en blijft dus 24/7 bereikbaar voor burgers en professionals. Spoedinterventies, tijdelijke huisverboden, verwerking van meldingen en veiligheidsbeoordeling blijven mogelijk. Alles verloopt zoveel mogelijk via telefoon en video. In het uiterste geval nemen de Veilig Thuis-medewerkers beschermende maatregelen.

Inrichten quarantaineplekken

Mensen in de opvang die corona-symptomen hebben worden op de opvang- of inloopplek in quarantaine geplaatst. Soms kan dat ter plaatse. Ook worden er plekken in de stad voor quarantaine ingericht. Dit wordt gedaan door het Leger des Heils, HVO Querido en De Regenboog-groep.

De GGD adviseert en leidt medewerkers van de aanbieders op die mensen in thuisquarantaine begeleiden en verzorgen. Een GGD-arts beoordeelt of een corona-test wordt gedaan

Zorg eerst in eigen kring zoeken

Zorgen zijn er vooral de ondersteuning van mantelzorgers en wie de zorg voor een naaste kan overnemen als een mantelzorger ziek wordt. De gemeente gaat ervan uit dat eerst gekeken wordt naar hulp vanuit het eigen netwerk. Daarna hulp van vrijwilligers, advies en hulp bij het regelen van zorg via de maatschappelijke dienstverlening, hulp in crisissituatie via Ouder- en Kindteams (OKT), (wijk)zorgprofessionals en huisartsen. Omdat de druk op de formele zorg toeneemt, is het wenselijk om eerst binnen het eigen sociale netwerk te kijken.

Vooral ouderen merken dat er door de pandemie minder mogelijk is. Dagbesteding vanuit de WMO is bijvoorbeeld niet meer open, behalve voor een beperkt aantal cliënten en in veel kleinere groepen. Met de thuisblijvende ouderen wordt contact onderhouden, telefonisch en zonodig met huisbezoek. Hulp bij het huishouden wordt voorlopig nog voortgezet, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Het Rode Kruis heeft een website ingericht waar studenten zich kunnen aanmelden om bijvoorbeeld boodschappen voor ouderen te doen. Platform www.thuisgekookt.nl matcht vraag en aanbod voor mensen die niet kunnen koken. In Nieuw-West heeft een moskee een telefoonlijn geopend waar ouderen naar kunnen bellen voor uiteenlopende vragen.

Klik hier voor de meest actuele corona-informatie van de gemeente
advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here