Stadhuis Amsterdam
© Fred van der Zee

Ondanks de corona-crisis bezuinigt Amsterdam in 2021 niet op bijstand en armoede-regelingen. Er is een banenplan voor 2.000 bijstanders.

Amsterdam heeft volgend jaar 200 miljoen euro minder inkomsten. Dat gat in de begroting van 2021 wordt grotendeels gevuld door in te teren op de financiële reserves van de stad én door te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Voor zover het gaat over bijstand en armoede vallen er een paar zaken op: ‘nieuwe’ bijstanders krijgen voorrang bij het zoeken naar werk, de armoedegrens komt definitief op 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM), er komt een banenplan voor mensen in de bijstand en er is tijdelijk extra geld voor de armoede-regelingen.

Voorrang voor nieuwe bijstanders

De hogere instroom in de bijstand en de verwachte druk op de dienstverlening in de komende jaren vraagt om een andere aanpak, schrijft het college. ‘Immers, hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe lastiger het wordt om er weer uit te komen.’ Daarom legt het college de focus bij Amsterdammers die binnen een jaar via bemiddeling kunnen doorstromen naar werk. Dat heeft als gevolg dat bijstandsgerechtigden met (zeer) weinig perspectief op betaald werk ‘tijdelijk minder ondersteuning krijgen’. Er komen 2.000 gesubsidieerde banen voor mensen in de bijstand, onder meer door een uitbreiding van de Werkbrigade. Voor deze banen trekt de gemeente jaarlijks 16 miljoen euro uit.

Van 40.000 naar 30.000

Vorig jaar had het college de ambitie om het aantal mensen in de bijstand in de komende twee jaar te laten dalen van 40.000 in 2019 naar 30.000 in 2022. Door de corona-crisis gaat die doelstelling even in de koelkast. De gemeente blijft wel doorgaan met de zogenoemde ‘cohort-aanpak’. Ook blijft de gemeente met premies stimuleren om vanuit de bijstand parttime te gaan werken. Er is extra aandacht voor jongeren, schrijft het college. ‘Omdat jongeren extra hard geraakt zijn door de corona-crisis is een nieuwe aanpak jeugdwerkloosheid ontwikkeld (Meer Kans op Werk voor Jongeren).’ Alle maatregelen om mensen te begeleiden naar werk kosten samen 100 miljoen euro in 2021.

Armoede en schuldhulpverlening

De begroting van de armoede-regelingen (80 miljoen euro) en de schuldhulpverlening (30 miljoen euro) blijft ongewijzigd, en gaat tijdelijk zelfs omhoog, schrijft het college. ‘In 2021 moeten we met dezelfde middelen meer mensen bereiken. Het college van B en W stelt daarom in 2021 en 2022 incidenteel 5,6 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om de gevolgen van de corona-crisis te verzachten en extra te investeren in mensen met het laagste inkomen.’ Wel gaat de grens voor armoedevoorzieningen niet omhoog en blijft 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Voor inkomens net boven deze grens komen enkele gerichte maatregelen.

Begroting 2021

De totale begroting van de gemeente Amsterdam voor het jaar 2021 bedraagt maar liefst 6.8 miljard euro. Daarvan gaat iets meer dan een miljard euro naar bijstand en armoede-regelingen. Alleen al aan bijstandsuitkeringen wordt 626 miljoen euro uitgegeven. Door de verwachte groei van het aantal bijstandsuitkeringen en de nieuwe Tozo-regeling voor zzp-ers nemen de werkzaamheden van de dienst WPI ‘exponentieel’ toe.

advertentie Regenboog Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in