aanvulling nodig?

Organisatie
Omschrijving

Een minimuminkomen en moeite met rondkomen? Landelijke en gemeentelijke toeslagen helpen.

Landelijk: huurtoeslag; zorgtoeslag; kinderbijslag; kindgebonden budget; kinderopvangtoeslag; tegemoet­koming lesgeld scholieren 18-30 jaar.; ­heffingskortingen; bijzondere bijstand.

Amsterdam: collectieve zorgverzekering; regeling tegemoetkoming meerkosten (chronisch zieken en gehandicapten); scholierenvergoeding; reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen; pc-voorziening; bijdrage kinderopvang; korting op sport, cultuur en recreatie; gratis OV voor ouderen.