Belastingen Gemeente Amsterdam

Belastingen Gemeente Amsterdam

Veel mensen met een minimuminkomen hebben recht op kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelastingen. Bij de belastingaanslag zit een kwijtscheldingsformulier.

020 255 4800